KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Africký mor prasat

17/07/14
Ing. Eva Chromečková

Informace Státní veterinární správy

 

Africký mor prasat a možnosti předcházení této nákaze

(Informace Státní veterinární správy, Slezská 7/100, Praha 2, 120 56)

 

 

Africký mor prasat (AMP)

        je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat

        je charakteristický vysokou, téměř 100 % letalitou

        je přenosný přímým kontaktem, exkrementy a sekrety nakaženého zvířete nebo prostřednictvím klíšťat na prase domácí i divoké

        se projevuje vysokou horečkou až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů a krváceninami v podkoží

        se dále projevuje u prasnic  zmetáním

        charakterizuje výrazné zvětšení sleziny na rozdíl od KMP, krváceniny  v mízních uzlinách, ledvinách a dalších vnitřních orgánech

Možnosti předcházení této nákaze

Chovatelé hospodářských zvířat

        dodržovat ve svých chovech zásady biologické bezpečnosti

        zamezit vniknutí divokých prasat do areálu hospodářství, případně jejich kontaktu s krmivem a stelivem

        respektovat zákaz používání kuchyňských odpadů ke krmení zvířat

Myslivci

        věnovat zvýšenou pozornost uloveným divokým prasatům, zda se u nich neprojevily některé výše popsané příznaky

        zajištění odeslání vzorků z nalezených uhynulých divokých prasat na vyšetření do SVÚ

V České republice se africký mor prasat nikdy nevyskytoval. Vakcinace prasat proti této nákaze je jednak zakázána legislativou a vakcína neexistuje. V Evropě se dlouhodobě africký mor vyskytuje na Sardinii. Jedná se však o izolovanou lokalitu, odkud se nákaza dále nešíří. V roce 2008 byl africký mor prasat potvrzen v Azerbajdžánu. Odtud se nákaza postupně šíří přes Rusko, až v letošním roce byla potvrzena v Litvě a Polsku, z čehož vyplývá reálné nebezpečí i pro Českou republiku.

LETÁK – Africký mor prasat

 

Zařazeno v Lesnictví, Zemědělství