KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Možnosti využití srážkových vod k dalším účelům

20/09/14
Ing. Eva Chromečková

Seminář, 25. 9. 2014, 10:00 hodin, OÚ Rostěnice 109

 

 

Ministerstvo zemědělství,

Celostátní síť pro venkov Jihomoravského kraje

 Vás zve na seminář 

 

Možnosti využití srážkových vod k dalším účelům

 

který se koná ve čtvrtek 25. 9. 2014 od 10:00 hod.

 v sále budovy obecního úřadu, Rostěnice 109

 

 

Prezence od 9:30 hodin

 

Program:

         1/         Zahájení, úvodní slovo k semináři, informace o aktualitách PRV a aktivitách CSV

                       Ing. Richard Klement, koordinátor CSV JMK

 

         2/         Zadržení vody v krajině

                       Ing. Václav Hlaváček, CSc, viceprezident Agrární komory ČR

 

         3/         Dešťové vody v areálech

                       Ing. Hynek Dvořáček, Projekt Point

 

         4/         Problematika srážkových vod z pohledu obce oceněné Oranžovou

                     stuhou Jihomoravského kraje pro rok 2014

                       Mgr. Petr Horák, starosta obce Cetkovice

 

         5/         Modelová lokalita „ovčín u Bohdalic“ – exkurze za příkladem dobré praxe

                       Ing. Jiří Novotný za Manner o.s., Bohdalice 303

 

         6/         Podpora podnikání v zemědělství

                       Ludmila Kolářová, MAS Společná cesta

        

         7/         Různé, diskuse

 

Kontaktní osoba za pořadatele: Ing. Richard Klement, tel.: 725169413

Účast prosím závazně potvrďte do 22. 9. 2014 e-mailem na adresu: richard.klement@mze.cz  

Občerstvení pro přihlášené účastníky zajištěno, předpokládaný konec akce v 15:30 hod.

 

Za organizátory srdečně zve

                                     

 

                                                                                                 Ing. Richard Klement

                                                                                     koordinátor CSV Jihomoravský kraj

                                                                                               Ministerstvo zemědělství