KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ekonomické, marketingové a obchodní fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Moravy a Slezska

20/01/15
Ing. Eva Chromečková

29. ledna 2015, Mendelova univerzita, pavilon Q, od 13:00 hodinOdborný seminář se společensko-marketingovým programem.

 

  V. reprezentační ročník

             

          Ekonomické, marketingové a obchodní fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích

          manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb,

                              bankovnictví a pojišťovnictví Moravy  a  Slezska 

 

 

– s odborným seminářem                              
      – se společensko – marketingovým  programem

 

                                       záštitu nad akcí převzali 
Ing. Miroslav Toman, CSc.,  prezident  Agrární komory České republiky

                                               prezident Potravinářské komory České republiky  

prof. Ing. Ladislav Havel, CSc., rektor Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu České republiky

 

 BRNO           čtvrtek            29. ledna 2015                od  13.00 hodin

 

                              Mendelova univerzita v Brně, budova Q

                                                      

spoluzáštita

 

Ing.  Václav Hlaváček, CSc., viceprezident Agrární komory ČR

Doc.  Ing.  Pavel Ryant, Ph.D., děkan Agronomické fakulty MENDELU

Prof.  Dr.  Ing. Libor Grega, děkan FRRMS MENDELU

Doc.  Ing.  Arnošt Motyčka, CSc., děkan Provozně ekonomické fakulty MENDELU

Doc.  Ing.  Robert Pokluda, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty MENDELU

 

I. odborná část (seminář)

 

 P r o g r a m      11.30    13.00 hod.   

 

 představení a prezentace partnerských společností

 

 prezence účastníků a hostů                                         občerstvení formou rautu

 

13.00  hod.   

 Zahájení, přivítání hostů

 Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan AF MENDELU, garant akce

        

 Představení delegovaných zástupců partnerských společností  účastníkům fóra

 Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel – Agrotom marketing, garant akce

                 

Vystoupení čestných hostů     Prezentace generálních partnerů ( vstup do 4 minut každý )

 

13.50 hod.

Vystoupení rektora  Mendelovy univerzity v Brně

Prof. Ing. Ladislav Havel, CSc., rektor MENDELU

         

14.00 hod.

Vystoupení viceprezidenta Agrární komory České republiky

Současná situace českého zemědělství a trendy

Ing. Václav Hlaváček,CSc., viceprezident AK ČR

 

14.10 hod.

             SZP pro roky 2015 – 2020, současná situace, vývoj, greening

 Ing. Jan Ulrich, ředitel, Zemědělský svaz

        

14.25 hod.

             Možnosti výhodné spolupráce, novinky v poradenství a financování v  oblasti

             dotací, inovační centra

             Ing. Mojmír Severin, ředitel sekce zemědělství, GE Money Bank

 

14.35 hod.

Živočišná výroba –  trendy –  skot, prasata

Nové poznatky ve využití objemných krmiv – výživa zvířat, bioplynové stanice

Trendy v obchodu s komoditami

Doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., vedoucí Ústavu výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU

                                                   předseda Akademického senátu MENDELU

15.00 hod.

Současná Agronomická fakulta MENDELU, možnosti spolupráce s praxí

Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D., děkan AF MENDELU

 

15.10 hod.

PEF MENDELU na poli vzdělávání manažerů zemědělské praxe

Prof. Ing. Jana Stávková, CSc., proděkanka pro koncepci a rozvoj  PEF MENDELU

      

15.20 hod.

Současná FRRMS MENDELU, možnosti spolupráce s praxí

Prof. Dr. Ing. Libor Grega,  děkan FRRMS MENDELU

 

15.30  hod.

Současná Zahradnická fakulta MENDELU, možnosti spolupráce s praxí

Doc. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., děkan ZF MENDELU

 

15.40 hod.  Vzájemná diskuse účastníků, vč. představitelů akademické obce

II. společensko marketingová část (16.00  – 21.00 hod.)

 

         celovečerní raut                                                                        volný program

 

          ochutnávky piva a vín                                hudební doprovod   TRIO  Klasik

 

     prezentace a lobby partnerských společností v marketingových prostorech

 

 

 Vstupy  během večera :

 

18.30 hod.    sólo pro housle – Helena Hýlová

 

19.00 hod.    losování cen  I. cena  víkendový pobyt pro 2 osoby

                                                               ( hotel U zeleného stromu, Nepomuk )

 

20.30 hod.    AGRO DISCO SHOW

 

21.00 hod.    oficiální ukončení obchodního a marketingového fóra

 

 

 

 

 Pro dotazy volejte nebo pište: Ing. Tomšů, mob. 774 848 668, e-mail: jaroslav.tomsu@volny.cz

 

 

    

  Parkování vozidel na parkovištích v okolí areálu Mendelovy univerzity v Brně

        

 

 

Garanti fóra:   Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. děkan AF MENDELU

                         Ing. Jaroslav Tomšů, ředitel  Agrotom marketing

NÁVRATKA