KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (Nitrátová směrnice) v České republice

26/01/15
Ing. Eva Chromečková

Semináře pro zemědělce – informace o připravovaných dotačních a souvisejících opatřeních v roce 2015.3. 2. 2015 – Vyškov; 4. 2. 2015 – Brno; 5. 2. 2015 – Letovice; 9. 2. 2015 Hodonín; 16. 2. 2015 – Znojmo; 18. 2. 2015 – Břeclav

 

 

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

 

 Regionální agrární komora Jihomoravského kraje

 

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

 

Státní zemědělský intervenční fond

 

Vás zvou na seminář

 

Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EHS (nitrátová směrnice) v České republice

 

který se koná


vždy od 9:00 hodin

    

Termín

Místo – adresa

Místnost

3. 2. 2015

Agrodům, Palánek 1, 682 01 Vyškov

1. patro, zasedací místnost, č. 101

4. 2. 2015

RAK, OAK a KIS JmK, Kotlářská 53, 602 00 Brno

zasedací místnost, přízemí

5. 2. 2015

Ledeko, a.s., Pražská 970/76, 679 61 Letovice

zasedací místnost, 1. patro

9. 2. 2015

Okresní hospodářská komora, Kasárenská 4, 695 01 Hodonín

učebna OAK Hodonín

16. 2. 2015

Městský úřad Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

velká zasedací místnost, 1. patro

18. 2. 2015

Městský úřad Břeclav, nám. T. G. M. 42/3, 690 81 Břeclav

velká zasedací místnost, 1. patro

 

Přednášejí:

RNDr. Jan Dovrtěl – poradce v registru MZe ČR

 

 

Program semináře:

 

– Zahájení semináře

– Aktuální změny v nařízení vlády k Nitrátové směrnici

Akční program a změny v zákonu o hnojivech

– Přímé platby, aktivní zemědělec, greening

– Novinky a změny v cross-compliance, kontroly, sankce

– Změny v LPIS, portál farmáře

– Změny v nastavení AEKO

 

Seminář je bez vložného.

Za spoluorganizátory: Ing. Václav Hlaváček, CSc., předseda představenstva RAK Jm kraje


                                     Ing. Jaromír Musil, Ph.D., ředitel RAK Jm kraje