KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Seminář k příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – 22. kolo

13/01/15
Ing. Eva Chromečková

19. 1. 2015, Velké Bílovice,  seminář – 22. kolo – podoapatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, podopatření I.1.2.1. Lesnická technika, podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským výrobkům

 

Svaz vinařů České republiky a Regionální agrární komora JMK

 

pořádají u příležitosti 22. kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, I.1.2.1 Lesnická technika a I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

 

seminář k vysvětlení podrobností podání a příjmu žádostí k 22. kolu výzvy

 

Semináře proběhne dne 19. 1. 2015 od 13.00 hodin ve Velkých Bílovicích

v kulturním domě na náměstí ve Velkých Bílovicích (vchod vlevo od KD).

 

Na semináři vystoupí:

 

·        Ing. Martin Fantyš, tajemník Agrární komory České republiky

Financování zemědělství z Programu rozvoje venkova pro období 2015 – 2020

Financování dle výzvy 22. kola příjmu žádostí z PRV 2007-2013

·        Ing. Bronislava Palová, Státní zemědělský a intervenční fond, pracoviště Brno

  Pravidla a podmínky podávání žádostí dle 22. kola výzvy

·        Ing. Tomáš Kolář, Státní zemědělský a intervenční fond, pracoviště Brno

Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků

 

Vstup na seminář je volný. Nutná registrace jména účastníka ve struktuře:

 

·        Jméno a příjmení

·        Firma

·        Emailový kontakt

·        Kontaktní telefon

 

To vše na mail:

svcr@svcr.cz

 

Za SV ČR a RAK Jm kraje

Ing. Martin Půček, Ing Václav Hlaváček, CSc.,