KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Cyklus odborných přednášek pro zemědělskou praxi – Rostlinolékařské otázky a Pícniny, program opylovači a problematika mykotoxinů

18/02/15
Ing. Eva Chromečková

24. únor a 4. březen 2015, Troubsko, Zemědělský výzkum, spol.s r.o.

 

Cyklus odborných přednášek určených pro zemědělskou praxi

Pozvánka

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.
Agrolab, spol. s r.o. Troubsko

pořádají

Seminář – Ochrana a zvyšování kvality půdy – 17. února 2015 od 8:30 hodin

Seminář – Rostlinolékařské otázky – 24. února 2015 od 8:30 hodin

Aktuální témata IOR u jetelovin (škůdci, plevele), škůdců řepky a plevelů v kukuřici z pohledu nezávislého na firemní strategii výrobců pesticidů.

Seminář – Pícniny, program opylovači a problematika mykotoxinů – 4. března 2015 od 8:30 hodin

Genetická a odrůdová problematika pícnin, opylovačů, GMO, výživářských parametrů kukuřičných hybridů a mykotoxinů.

Účast na semináři je zdarma, občerstvení zajištěno.
Semináře se uskuteční v zasedací místnosti Zemědělského výzkumu, spol. s r.o., Zahradní 1, 664 41 TROUBSKO.
Vaši účast potvrďte, prosím, elektronicky na e-mail:
bartlova@vupt..cz

Pozvánka s programem zde