KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny v zadávání marketingových zakázek na kampaně "Klasa" a "Regionální potravina"

20/02/15

Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny v zadávání marketingových zakázek na kampaně "Klasa" a "Regionální potravina"  Tisková zpráva MZe ze dne 18. 2. 2015.  Ve středu 25. února v 15.00 hodin se v budově Ministerstva zemědělství uskuteční tzv. předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce „Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin – KLASA“. Na této konzultaci chceme […]

Ministerstvo zemědělství připravuje zásadní změny v zadávání marketingových zakázek na kampaně "Klasa" a "Regionální potravina"

 Tisková zpráva MZe ze dne 18. 2. 2015.

 Ve středu 25. února v 15.00 hodin se v budově Ministerstva zemědělství uskuteční tzv. předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce „Propagační kampaň na podporu kvalitních potravin – KLASA“. Na této konzultaci chceme jednotlivým mediálním a marketingovým agenturám představit zcela nový koncept zadávací dokumentace na kampaně KLASA a Regionální potravina.

 Před vyhlášením veřejné zakázky budou představeny předpokládané zadávací podmínky všech částí veřejné zakázky potenciálním dodavatelům a široké veřejnosti. Ministerstvo zemědělství plánuje vyhlásit jedno zadávací řízení rozdělené na čtyři samostatné části.

Uchazeči mohou podat své nabídky libovolně, tedy do jedné nebo do více částí veřejné zakázky:

 1. Strategická a kreativní část

 2. Realizační část

 3. Mediální plánování a mediální nákup

 4. Veletrhy a výstavy

Předběžná tržní konzultace podle nové evropské zadávací směrnice (čl. 40 směrnice 2014/24/EU) je možností zadavatele předtím, než vyhlásí veřejnou zakázku, komunikovat s dodavateli a zjišťovat jejich možnosti a návrhy řešení. Tento postup je možný již podle současné legislativy.

 Možnost účastnit se tohoto jednání má kdokoliv, informace o jednání je součástí uveřejněného předběžného oznámení, které je přístupné ve Věstníku veřejných zakázek i v Úředním věstníku EU.

Dodavatelé se mohou registrovat nejpozději do 20. února 2015 na adrese: zuzana.sopouskova@szif.cz

V registraci dodavatelé uvedou název instituce a jména zúčastněných osob.

 Hynek Jordán ředitel Odboru komunikace MZe http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_ministerstvo-zemedelstvi-pripravuje.html