KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Školení DOTACE 2015

31/03/15
Mgr. Lenka Vaňková

K zajištění informovanosti  široké zemědělské veřejnosti

 

Školení DOTACE 2015, info od SZIF, RO Brno

Vážení,
rádi bychom i Vašim prostřednictvím  informovali  zemědělskou veřejnost, že při podávání Jednotné žádosti o dotace na přímé platby a neprojektová opatření Programu rozvoje venkova mohou žadatelé individuálně využít poradenskou službu  na našich okresních pracovištích Oddělení příjmu žádostí a LPIS, jejichž seznam je uveřejněn na webových stránkách www.szif.cz,  záložka kontakty,  záložka regionální odbory.

K zajištění informovanosti  široké zemědělské veřejnosti organizují naše regionální pracoviště školení k podávání JŽ  v termínech od 2.4. až do 13.4.2015.

Místa konání jednotlivých odborných seminářů v Jihomoravském kraji:
(Prezence začíná vždy půl hodiny před začátkem akce).

Okres

Datum

Čas

Místo

Brno

2.4.2015

9:00-12:00

13:00-16:00

SZIF Brno, Kotlářská 902/53, 602 00 Brno

Břeclav

Hodonín

8.4.2015

10:00-14:00

Zemědělská a.s. Čejkovice;  Bílovická 950,
696 15 Čejkovice 

Znojmo

9.4.2015

9:00-12:00

13:00-16:00

MěÚ Znojmo, nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo             

Blansko

13.4.2015

8:30-12:00

LEDEKO, a.s. Pražská 970/76, 679 61 Letovice              

Vyškov

13.4.2015

13:00-16:00

Agrodům Vyškov, Palánek 1, 682 01 Vyškov  

Pozvánka ke stažení

Místa konání odborných seminářů v Kraji Vysočina.

(Prezence začíná vždy půl hodiny před začátkem akce)

Okres

Datum

Čas

Místo

Třebíč

2.4.2015

9:00-12:00

Víceúčelová hala, Tyršova 530, 675 22  Stařeč

Žďár nad Sázavou

3.4.2015

9:00-12:00

13:00-15:00

Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě, družstvo
592 31 Nové Město na Moravě, Petrovická 857

Pelhřimov

7.4.2015

9:00-12:00

13:00-15:00

Budova MZE, U Stínadel 1316, 393 01Pelhřimov

Jihlava

8.4.2015

9:00-12:00

13:00-15:00

ÚZSVM , odbor Odloučené pracoviště Jihlava, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Havlíčkův Brod

9.4.2015

8:30-11:30

Obec Oudoleň, 582 24 Oudoleň 123

Pozvánka ke stažení

Je našim zájmem, aby zemědělská veřejnost byla dostatečně informována a příjem jednotné žádosti  mohl probíhat plynule i v novém programovacím období.

S pozdravem

Ing. Václav Říha v.r.

Ředitel SZIF RO Brno