KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podání Jednotné žádosti 2015

20/04/15
Mgr. Lenka Vaňková

    Podání Jednotné žádosti 2015 Vážení žadatelé, v rámci pravidelného informování zemědělské veřejnosti bych vás rád informoval, že SZIF zahájil příjem Jednotné žádosti 2015. Nejzazším termínem pro podání je 15. května 2015. Pro přípravu Vašich žádostí a jejich následné podání je pro Vás připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF. V současné době je možné […]

 

 

Podání Jednotné žádosti 2015

Vážení žadatelé,

v rámci pravidelného informování zemědělské veřejnosti bych vás rád informoval, že SZIF zahájil příjem Jednotné žádosti 2015. Nejzazším termínem pro podání je 15. května 2015.

Pro přípravu Vašich žádostí a jejich následné podání je pro Vás připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF.

V současné době je možné podávat Jednotnou žádost s podporou aplikace na Portálu farmáře na následující opatření:

  • Přímé platby (Jednotná platba na plochu, Greening, Přechodné vnitrostátní podpory, Dobrovolné vázané podpory, Mladý zemědělec),
  • Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),
  • Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě,
  • Dobré životní podmínky zvířat (Welfare),
  • Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – pouze však na podopatření Ošetřování travních porostů (tzn. pouze kultura T),
  • Ekologické zemědělství (EZ) – pouze však na tituly EZ-T (ekologické zemědělství – travní porost) a PO-T (přechodné období – travní porost).

Předpokládáme, že ostatní opatření Jednotné žádosti bude možné připravovat s využitím aplikace na Portálu farmáře od čtvrtka 23. dubna. Jedná se o následující opatření:

  • Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – zbylá podopatření,
  • Ekologické zemědělství (EZ) – zbylé tituly/kultury zemědělské půdy,
  • Agroenvironmentální opatření (AEO – staré dobíhající závazky).

Prostřednictvím Portálu farmáře můžete současně učinit elektronické podání žádosti včetně příloh. V letošním roce je možné podat přímo žádost i bez elektronického podpisu, a to pokud se žadatel přihlásí do portálu farmáře – žadatel se přihlásí do PF na své přihlašovací jméno a heslo a takto přihlášen odešle Jednotnou žádost – v takovém případě je žádost podána!

V případě, že využijete při tvorbě a elektronickém podání Jednotné žádosti pomoc pracovníků Oddělení příjmu žádostí a LPIS, stačí již stejně jako v loňském roce do 5 dnů potvrdit toto podání žádosti podepsaným "Potvrzením o podání". Obsahuje-li takto podaná žádost všechny povinné přílohy, pak kromě tohoto "Potvrzení" již nemusíte nic dokládat či posílat na Oddělení příjmu žádostí a LPIS.

Současně upozorňujeme, že na webových stránkách SZIF byla zveřejněna Příručka pro žadatele s podmínkami jednotlivých opatření a také příručky pro podporu podávání vlastní Jednotné žádosti. Tyto příručky naleznete na www.szif.cz v sekci Jednotná žádost/Ke stažení

 

Ing. Vítězslav Vopava
náměstek sekce dotací SZP