KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

DEKLARACE CHOVU KONÍ 2015

22/09/15
Kateřina Patočková

DEKLARACE CHOVU KONÍ 2015 Žádá-li žadatel o některou z následujících dotací   Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA) Agroenvironmentálně – klimatická opatření (AEKO, 2014 – 2020) – podopatření Ošetřování travních porostů Opatření ekologické zemědělství (EZ, 2014 – 2020) Agroenvironmentální opatření EAFRD (AEO, 2007 – 2013) – podopatření Ekologické zemědělství a Ošetřování […]

DEKLARACE CHOVU KONÍ 2015

Žádá-li žadatel o některou z následujících dotací  

 • Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA)
 • Agroenvironmentálně – klimatická opatření (AEKO, 2014 – 2020) – podopatření Ošetřování travních porostů
 • Opatření ekologické zemědělství (EZ, 2014 – 2020)
 • Agroenvironmentální opatření EAFRD (AEO, 2007 – 2013) – podopatření Ekologické zemědělství a Ošetřování travních porostů

a chová-li zároveň koně v kontrolním období 1. 6. – 31. 8. 2015 v případě AEO a v kontrolním období  1. 6. – 30. 9. 2015  v případě  LFA,  AEKO  a  EZ, je  povinen  doložit  Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu stav koní, jak je uvedeno níže.

 • Pokud žadatel žádá o dotaci v rámci AEO a nevede elektronický registr chovu koní na Portálu farmáře, doloží:
  1) vyplněný formulář Deklarace chovu koní a
  2) kopie kompletního Registru koní v hospodářství (vedeného  podle § 41 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) – blok 1 i blok 2.
 • Žadatelům o dotaci pouze v rámci AEO je umožněno generování a podání Deklarace chovu koní 2015 přes Portál farmáře od 22. září 2015!

  • Pokud žadatel žádá o dotaci v rámci opatření LFA, AEKO nebo EZ, je povinen vést elektronický registr chovu koní na Portálu farmáře, a doloží tedy:
   1. elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
   2. elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.
  • Pokud žadatel žádá o dotaci v rámci opatření LFA, AEKO nebo EZ a zároveň v rámci AEO, doloží Fondu pouze jednu deklaraci chovu koní.
   Nemusí tedy dokládat jednu deklaraci zvlášť pro LFA, AEKO, EZ a druhou zvlášť pro AEO. Žadatel v tomto případě doloží:
   1. elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence (dle § 32 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb.) a
   2. elektronickou deklaraci chovu koní vytvořenou na základě údajů z registru koní v hospodářství.

  Žádá-li  žadatel  o  dotaci  v rámci  LFA,  AEKO  a  EZ, příp.  v kombinaci  se  starým závazkem AEO, lze Deklaraci chovu koní 2015 vygenerovat a podat přes Portál farmáře nejdříve 1. října 2015!

  Více informací o generování a podání Deklarace chovu koní je uvedeno v příručce, která je ke stažení na https://www.szif.cz/cs/jednotna-zadost v části Ke stažení a složce Jednotná žádost.

  Vyplněné výše  uvedené dokumenty  žadatelé  dokládají  Státnímu  zemědělskému intervenčnímu fondu nejpozději do 2. listopadu 2015!

  zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

  Zařazeno v Nezařazené