KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2015

21/09/15
Kateřina Patočková

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2015 KOMENTÁŘ Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2015 odhady hektarových výnosů a sklizní brambor, cukrovky technické a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky a okurek nakladaček. Odhadovaná produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch, vývoje počasí během […]

Odhady sklizně – operativní zpráva – k 15. 8. 2015

KOMENTÁŘ

Český statistický úřad zpracoval k 15. srpnu 2015 odhady hektarových výnosů a sklizní brambor, cukrovky technické a zpřesnil odhady produkce základních druhů obilovin (pšenice, žita, ječmene, ovsa a tritikale), řepky a okurek nakladaček. Odhadovaná produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch, vývoje počasí během vegetační doby a také z vývoje počasí během sklizně.

Podle těchto zpřesněných odhadů se očekává sklizeň základních obilovin ve výši 7 702 tis. tun při průměrném výnosu 5,91 t/ha. Proti odhadu z předcházejícího měsíce to znamená zvýšení očekávané produkce základních obilovin o 110 tis. tun (o 1,5 %) a proti skutečnosti roku 2014 snížení o 232 tis. tun, tj. o 2,9 %.
Poprvé byla v letošním roce odhadována sklizeň brambor ostatních, brambor sadbových a cukrovky technické. Sklizeň brambor (při započítání množství raných brambor odhadovaného v červenci) dosáhne při očekávaném průměrném výnosu 21,80 t/ha (loni 29,07 t/ha) celkem 494 tis. tun, tj. proti skutečné sklizni v roce 2014 méně o 203 tis. tun (o 29,1 %). Produkce cukrovky technické se očekává ve výši 2 870 tis. tun, což je o 1 554 tis. tun (o 35,1 %) méně než v loňském roce. Očekávaný výnos 49,82 t/ha je proti loňskému roku nižší o 20,46 t/ha (o 29,1 %).
Produkce řepky při předpokládaném hektarovém výnosu 3,45 t/ha se očekává 1 262 tis. tun, tj. o 17,9 % méně než v loňském roce.

Metodické vysvětlivky     
Komentář     

Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015     

porovnání s výsledky v roce 2014     
celkem     

kraje     

pšenice     
ječmen     
žito, oves, tritikale     
obiloviny, cukrovka technická, řepka     
brambory     
okurky nakladačky     
Odhad sklizně brambor po dopočtu domácností     

Grafy – odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin podle krajů     

Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – výnosy     
Základní obiloviny, pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka – produkce     
Struktura osevních ploch obilovin v roce 2015

 

Informace ze dne 9. 9. 2015 ke stažení

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »