KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zálohy SAPS 2015

22/09/15

Zveřejněno na cschms.cz

V souvislosti s mléčnou krizí, bude žadatelům poskytnutazáloha na platbu SAPS 2015. Začátkem července jsme informovali veřejnost, že na dotační titul SAPS nebudou vypláceny zálohy. Vzhledem k situaci, kdy se zemědělci potýkají s nedostatkem hotovosti, což jim stěžuje podnikání, bude žadatelům poskytnuta vyšší záloha než v předchozích letech. Výše zálohy bude s největší pravděpodobností 70 %, v minulých letech se jednalo o 50 %. 

Vydávání rozhodnutí o platbě SAPS bude zahájeno 2. 11. 2015, přičemž SZIF vylučuje odkladný účinek podaného odvolání proti poskytnutí zálohy. Tzn., že žadatel může podat proti rozhodnutí odvolání, ale platba zálohy bude provedena současně s odesláním rozhodnutí. Výplata doplatku bude poté probíhat od 1. 12. 2015.

Sazba pro dotační titul SAPS ještě nebyla stanovena. Oproti roku 2014 bude tato sazba nižší, neboť další finanční prostředky jsou alokovány na platbu Greening a Mladý zemědělec, které budou vypláceny jako samostatné platby.

Očekává se, že sazba bude cca 3500 Kč/ha. Skutečná výše sazby bude známa až v průběhu měsíce října 2015. Upozorňujeme, že záloha SAPS se týká výhradně finančních prostředků alokovaných na platbu SAPS.

Vladimíra Nováková,
tisková mluvčí SZIF