KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce PRV, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

08/10/15
Kateřina Patočková

Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce PRV, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 1.10.2015 – Ministr zemědělství podepsal dne 29. 9. 2015 Metodiku pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. V programovém období 2014-2020 mohou místní […]

Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce PRV, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

1.10.2015 – Ministr zemědělství podepsal dne 29. 9. 2015 Metodiku pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

V programovém období 2014-2020 mohou místní akční skupiny (dále jen „MAS“) zpracovávat a podávat Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) vztahující se na území MAS financovatelné z více programů. Součástí SCLLD jsou Programové rámce relevantních programů zapojených do Komunitně vedeného místního rozvoje.

Metodika pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „Metodika“) se týká pouze Programového rámce Programu rozvoje venkova a je návodem pro MAS, jaké Fiche mohou v rámci tohoto Programového rámce stanovit.

Metodika vymezuje podmínky pro tvorbu Fichí, strukturu Fiche a specifická ustanovení pro aktivity dle jednotlivých článků Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení Nařízení rady (ES) č. 1698/2005 v platném znění.

Podrobné podmínky poskytnutí dotace v rámci Fichí budou dále upraveny Pravidly pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a pro operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny, resp. specifikovány v rámci výzev MAS.

    Metodika pro tvorbu fichí (PDF, 373 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené