KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Stanovení alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014-2020 v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova

08/10/15
Kateřina Patočková

Stanovení alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014-2020 v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova 1.10.2015 – Ministr zemědělství schválil stanovení alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014 – 2020 v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova. Mezi jednotlivé místní akční skupiny bude rozděleno cca 154 mil. EUR. Stanovení alokace pro […]

Stanovení alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014-2020 v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova

1.10.2015 – Ministr zemědělství schválil stanovení alokace pro místní akční skupiny na programové období 2014 – 2020 v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova. Mezi jednotlivé místní akční skupiny bude rozděleno cca 154 mil. EUR.

Stanovení alokace pro místní akční skupiny (dále jen „MAS“) v rámci Programového rámce Programu rozvoje venkova pro období 2014-2020 (dále jen „PRV“) vychází z PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova a z postupu stanoveného ve schváleném PRV.

Alokace pro jednotlivé MAS byla vypočtena dle územní působnosti stanovené v rámci standardizace. V rámci žádosti o standardizaci MAS stanovila svoji územní působnost a doložila souhlasy dotčených obcí se zařazením jejich území do území působnosti MAS. S ohledem na příjem žádostí o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje od 1. září 2015 a nutnost stanovit alokaci byly MAS vyzvány, aby předložily poslední změny svého území v rámci standardizace MAS a nedoložené souhlasy obcí, a to v termínu do konce srpna 2015. Na základě předložených souhlasů obcí bylo území MAS v rámci standardizace definitivně uzavřeno. Změna územní působnosti MAS je možná pouze v rámci střednědobého hodnocení strategií.

Alokace je pro jednotlivé MAS stanovena zvlášť na operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny. Celková alokace vyčleněná z PRV pro jednotlivé MAS byla stanovena dle rozlohy a počtu obyvatel MAS tak, že 75 % tvoří rozloha MAS a 25 % počet obyvatel MAS. Alokace je stanovena v eurech a korunách, pro stanovení výše v korunách byl použit aktuálním zářijový kurz dle DG Budget, tj. 27,048 Kč/EUR.

 

Přílohou zprávy je Alokace pro Programový rámec PRV pro jednotlivé místní akční skupiny, která je stanovena dle územní působnosti stanovené v rámci standardizace. MAS jsou v tabulce řazeny dle registračního číslo uděleného v rámci standardizace MAS.

    Alokace (PDF, 322 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené