KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Druhé kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova – upozornění pro žadatele

01/11/15
Kateřina Patočková

Druhé kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova – upozornění pro žadatele 27.10.2015 – Informujeme žadatele, že od druhého kola příjmu žádostí, které proběhne v první polovině května 2016, již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci. K posunutí termínu […]

Druhé kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova – upozornění pro žadatele

27.10.2015 – Informujeme žadatele, že od druhého kola příjmu žádostí, které proběhne v první polovině května 2016, již bude opět nutné po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu platné a pravomocné k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.

K posunutí termínu pro předložení platného a pravomocného odpovídajícího povolení stavebního úřadu v rámci prvního kola příjmu žádostí bylo přistoupeno z důvodu, že se žadatelé o vyhlášení příjmu dozvěděli v relativně krátkém časovém předstihu před samotným příjmem žádostí. Vzhledem k tomu, že harmonogram příjmu žádostí pro nadcházející kola příjmu je znám již od léta letošního roku, tedy žadatelé mají dostatek času pro přípravu projektů a s ohledem na nutnost administrovat kompletně připravené projekty, bude nutné od 2. kola příjmu po zaregistrování Žádosti o dotaci předložit odpovídající povolení stavebního úřadu (tj. stavební povolení, ohlášení stavby, územní souhlas, územní rozhodnutí, veřejnoprávní smlouva, ohlášení udržovacích prací, souhlas se změnou před jejím dokončením, certifikát autorizovaného inženýra) platné a pravomocné již k datu zaregistrování Žádosti o dotaci.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené