KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Klimatické změny, její dopady a možnosti řešení.

12/11/15
Ing. Eva Chromečková

Seminář – vzorové možnosti řešení důsledků klimatické změnyŠardice – 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. 2015

 

Pozorujete ve svém okolí znepokojující změny v krajině?

 

Zajímá Vás, jak zlepšit současný stav krajiny a co pro to můžete udělat?

 

Potýká se Vaše obec s erozí, se suchem, s povodněmi?

 

Ohrožují Vaše podnikání extrémy počasí?

 

Zveme Vás na seminář:

 

Klimatická změna, její dopady a možnosti řešení

 

V rámci semináře Vám představíme náš projekt, jeho dílčí výstupy, cíle a vzorové možnosti řešení důsledků klimatické změny a jejího dopadu na hospodaření v krajině.

 

Místo konání semináře:

 

Šardice – EKOCENTRUM PRO INFORMACE A PORADENSTVÍ, Šardice 816

 

 můžete si vybrat z těchto termínů:

 

26. 11. 2015           3. 12. 2015           10. 12. 2015           17. 12 2015

Účast na semináři prosím potvrďte písemně (jméno, firma, adresa, telefon/mobil) s uvedením Vámi vybraného termínu na mail: kis@kisjm.cz

 

          Program:

 

          8:30 – 9:00          Prezence

          9:00 – 9:10         Úvodní slovo

          9:10 – 10:00       I. blok přednášek

           Klimatická změna (sucho, přívalové srážky) a její dopady na zemědělství, lesnictví a krajinu

           Představení projektu (postup řešení, lokalizace, uživatelé projektu, portál)

           EFA – příklady řešení

          10:00 – 10:30    Přestávka na kávu

          10:30 – 11:45    II.blok přednášek

           Možnosti řešení na konkrétních demonstračních projektech

           Diskuze

           11:45 – 12:45    Oběd

           12:45 – 14:30    Přesun na terénní pochůzku na vybrané již realizované demonstrační projekty

 

Přednášející:

Prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc. (FAST VÚT Brno)

Mgr. Petr Birklen (EKOTOXA s.r.o.)

Ing. Jaroslav Pražan (EKOTOXA s.r.o.)

Ing. Tomáš Havlíček (ATELIER FONTES s.r.o) a další

Účast na semináři, včetně občerstvení a oběda, je zdarma.

POZVÁNKA zde

 

Projekt je financován v rámci Programu CZ02 z fondu EHP pro období 2009 — 2014. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.