KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Ministerstvo podpoří hospodaření šetrnější k životnímu prostředí a mladé zemědělce. Ministr stanovil výši některých sazeb přímých plateb pro rok 2015

01/11/15
Kateřina Patočková

Ministerstvo podpoří hospodaření šetrnější k životnímu prostředí a mladé zemědělce. Ministr stanovil výši některých sazeb přímých plateb pro rok 2015 29.10.2015 – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou […]

Ministerstvo podpoří hospodaření šetrnější k životnímu prostředí a mladé zemědělce. Ministr stanovil výši některých sazeb přímých plateb pro rok 2015

29.10.2015 – Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.

Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal pro letošní rok sazbu jednotné platby na plochu zemědělské půdy (SAPS) ve výši 3 543 korun na hektar, sazbu platby na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí (greening) ve výši 1943 korun na hektar a sazbu platby pro mladé zemědělce ve výši 885 korun na hektar.
„Rozhodnutí vyplatit zálohy na SAPS v letošním roce považuji za efektivní, protože tím rychle pomůže řešit aktuální situaci v citlivých odvětvích rostlinné a živočišné výroby. Podle předpokladu začneme vyplácet zálohu jednotné platby na plochu začátkem listopadu, doplatek pak zemědělci dostanou od 1. prosince 2015,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Vůbec poprvé letos získají zemědělci část peněz za postupy příznivé pro klima a životní prostředí (tzv. greening), které zejména vyžadují šetrné hospodaření s půdou a zachování a zlepšení biologické rozmanitosti v zemědělských podnicích. Podpora je nově připravená i pro mladé zemědělce do 40 let.
„Zemědělství je obor spjatý s přírodou, proto je naším zájmem podporovat zemědělské postupy, které jsou k ní ohleduplné. Chceme také pomoct s omlazováním věkové struktury zaměstnanců v oboru,“ řekl Jurečka.
Změna ve vyplácení přímých plateb navazuje na nové podmínky Společné zemědělské politiky, schválené Evropskou unií, kvůli kterým je letos objem peněz na SAPS nižší. Zatímco vloni to bylo asi 21 miliard, letos to je 12,5 miliard korun. Toto však neznamená, že zemědělci obdrží méně finančních prostředků, celkový objem zústane zachován, protože nižší částku pro SAPS doplní několik nově zaváděných plateb, jako je například právě greening nebo platba na mladé zemědělce.
Současně kvůli finančním potížím zemědělců v některých sektorech výroby v ČR
rozhodl ministr o mimořádném poskytnutí záloh pro SAPS v maximální výši 70 %, zatímco v předešlých letech to bylo jen 50 %. Tím získají zemědělci peníze dříve, aby je mohli dál využít například k uhrazením svých závazků.
Všechny dotace bude vyplácet Státní zemědělský intervenční fond. Podle předpokladu zahájí greeningové platby a platby pro mladé zemědělce od poloviny ledna 2016.
SAPS (jednotná platba na plochu) je jednou z nejvýznamnějších zemědělských plateb. Mohou ji dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar orné půdy, travního porostu, vinice, chmelnice, ovocného sadu či jiné kultury, která je vedená v Evidenci půdy. Poskytnutí SAPS je mimo jiné podmíněno řádným obhospodařováním půdy, dodržováním podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu a povinných požadavků na hospodaření. Platí se z rozpočtu Evropské unie.
Greening (povinné ozelenění) je platba za plnění podmínek zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí. Nárok na ni mají pouze zemědělci, kteří pěstují různé druhy plodin, na svých polích udržují stanovenou výměru trvalých travních porostů a mají některé plochy vyčleněné pro tzv. ekologický zájem např. krajinné prvky, zalesněné plochy atd.
Mladý zemědělec je podpora zemědělců do 40 let. Maximální výměra, na kterou lze platbu poskytnout, je 90 hektarů zemědělské půdy.

Hynek Jordán
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené