KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prodloužení lhůt v rámci 1. kola příjmu žádostí – upozornění pro žadatele

01/11/15
Kateřina Patočková

Prodloužení lhůt v rámci 1. kola příjmu žádostí – upozornění pro žadatele 27.10.2015 – Informujeme žadatele, že vzhledem k delšímu procesu schvalování alokace z důvodu jejího navýšení pro jednotlivé operace 1. kola příjmu žádostí dochází k prodloužení lhůt v rámci Obecných podmínek Pravidel pro žadatele. V operaci 4.1.1, 4.2.1 a 16.2.2 byl v některých záměrech […]

Prodloužení lhůt v rámci 1. kola příjmu žádostí – upozornění pro žadatele

27.10.2015 – Informujeme žadatele, že vzhledem k delšímu procesu schvalování alokace z důvodu jejího navýšení pro jednotlivé operace 1. kola příjmu žádostí dochází k prodloužení lhůt v rámci Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

V operaci 4.1.1, 4.2.1 a 16.2.2 byl v některých záměrech zaznamenán vysoký převis zaregistrovaných žádostí vůči předpokládané alokaci. S ohledem na vysoký zájem žadatelů a vzhledem ke zpožděnému začátku čerpání v programovém období 2014 – 2020 se Ministerstvo zemědělství rozhodlo o navýšení alokace z původně předpokládaných 5,4 mld. Kč na 7,46 mld. Kč.
S procesem změny částek pro závazkování Žádostí z 1. kola příjmu však souvisí i nutný posun lhůt v obecných podmínkách Pravidel. Posunutí termínů se netýká pouze zveřejnění seznamu žádostí rozdělených do kategorií Doporučen, Náhradník a Nedoporučen, ale i dalších termínů pro žadatele.

Konkrétní podoba změn je následující:

Kap. 5.4 Doporučení Žádostí o dotaci

b)         seznam Žádostí o dotaci kategorií Doporučen, Náhradník a Nedoporučen je zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz do 21 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí.

Kap. 5.5 Doložení příloh k Žádosti o dotaci

a) Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci byly zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, předloží povinné přílohy, příp. nepovinné přílohy (viz specifické podmínky Pravidel) nejpozději do 35 kalendářních dní od ukončení příjmu žádostí; C.

Kap. 5.6 Administrativní kontrola Žádosti o dotaci, kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů

c) V případě zjištěných odstranitelných nedostatků vyzve SZIF žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře k odstranění konkrétních nedostatků nejpozději do 98 kalendářních dnů
od ukončení příjmu žádostí.

Kap. 5.7 Doložení příloh ke stavebnímu řízení

a) Žadatelé, jejichž Žádosti o dotaci jsou zařazeny v kategorii Doporučen a Náhradník, předloží v termínu od začátku do konce 20. týdne od ukončení příjmu Žádostí o dotaci ke kontrole přílohy ke stavebnímu řízení (opatření stavebního úřadu včetně projektové dokumentace) a souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA) v souladu s přílohami uvedenými ve Specifické části Pravidel (kapitola Povinné přílohy předkládané po kontrole Žádosti o dotaci, kontrole přijatelnosti a hodnocení projektů); C.

    Obecné podmínky pro poskytnutí dotace (včetně zpřesnění z 27.10.2015) na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v REVIZÍCH  (ke stažení)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené