KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Spuštění elektronického nástroje pro boj s falšovanými potravinami

24/11/15
Kateřina Patočková

Spuštění elektronického nástroje pro boj s falšovanými potravinami 19. 11. 2015 –  Evropská komise spustila dne 18. 11. 2015 nový elektronický nástroj Administrative Assistance and Cooperation System (AACS) – Systém správní pomoci a spolupráce, který podporuje a usnadňuje komunikaci mezi dozorovými orgány, které se podílejí na boji proti falšování potravin na území Evropy. Česká republika […]

Spuštění elektronického nástroje pro boj s falšovanými potravinami

19. 11. 2015 –  Evropská komise spustila dne 18. 11. 2015 nový elektronický nástroj Administrative Assistance and Cooperation System (AACS) – Systém správní pomoci a spolupráce, který podporuje a usnadňuje komunikaci mezi dozorovými orgány, které se podílejí na boji proti falšování potravin na území Evropy.

Česká republika se do systému již zapojila a národním kontaktním místem pro nový systém AACS se stala Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která má s odhalováním falšovaných potravin dlouholeté zkušenosti a která spolupracuje i s ostatními orgány dozoru nad potravinami.
Důvodem Evropské komise pro založení informačního systému AACS byla aféra s koňským masem v roce 2013, kdy se nedařilo efektivně komunikovat . Nový informační systém AACS zajistí, aby komunikační síť fungovala efektivněji, bylo možné rychleji reagovat na žádosti o informace mezi jednotlivými dozorovými orgány a byla tak lépe zajištěna prevence i ochrana spotřebitelů.
Nový systém AACS, zaměřený na falšování potravin tak bude paralelně fungovat s mezinárodním Systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF), v rámci něhož jsou vyměňovány informace o potravinách, které nejsou bezpečné. SZPI je národním kontaktním místem pro systém RASFF již od roku 2004.
 
 Zpracoval: Mgr. Radoslav Pospíchal – zástupce tiskového mluvčího

zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce »

Zařazeno v Potravinářství