KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zemědělské sucho, hospodaření v suchých oblastech a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin

16/11/15

Seminář zaměřený na problém sucha a zodpovědné používání přípravků na ochranu rostlin.

Zemědělské sucho, hospodaření v suchých oblastech a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin

Semináře pro zemědělce jsou zaměřeny na aktuální témata. Předmětem tohoto semináře je problém sucha, osvětlení současných příčin a dopady a řešení správnou agrotechnikou a hospodařením. Druhým okruhem zájmu bude představení projektu SUI za bezpečné a zodpovědné používání přípravků na ochranu rostlin

Termín semináře: 19.listopadu 2015
Místo konání: Hustopeče u Brna, sál Kulturního domu, Herbenova č. 4

Program:

8.30 – 9.00 prezence účastníků

9.00 – Zahájení

Zemědělské sucho v ČR – trend, monitoring a dopady
Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D., a spolupracovníci Mendelova univerzita v Brně a Centrum výzkumu globální změny v.v.i AV ČR

Význam agrotechnických faktorů při pěstování obilnin v suchých oblastech
Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D., a spolupracovníci, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita Brno

Vybrané pedopatologické aspekty současného zemědělství
Doc. Ing. Eduard Pokorný, CSc., Kroměříž

Představení projektu pro bezpečné a zodpovědné používání přípravků na ochranu rostlin
Ing. Eliška Princová, Česká asociace ochrany rostlin CCPA

Zásady ochrany zdraví při práci s přípravky na ochranu rostlin
MUDr. Barbara Gazdíková, Krajská hygienická stanice Brno

Na závěr semináře bude provedena beseda s přednášejícími formou diskuse a zodpovězení dotazů účastníků semináře.

Pozvánka s přihláškou ke stažení