KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Česká technologická platforma pro potraviny – soutěž

10/12/15
Kateřina Patočková

Česká technologická platforma pro potraviny – soutěž SOUTĚŽ CHCETE VYHRÁT PRAKTICKÝ URČOVACÍ KLÍČ, KTERÝ VÁM POMŮŽE S ORIENTACÍ VE SVĚTĚ „ÉČEK“ V POTRAVINÁCH? ZÍSKÁTE JEJ ZA MINIMÁLNĚ 4 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI – leták zde.   NÁSTROJ PRO ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU ÚZKÉ NAPOJENÍ NA EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY – FOOD FOR LIFE Priority platformyPOTRAVINY A ZDRAVÍ• výzkum […]

Česká technologická platforma pro potraviny – soutěž

SOUTĚŽ

CHCETE VYHRÁT PRAKTICKÝ URČOVACÍ KLÍČ, KTERÝ VÁM POMŮŽE S ORIENTACÍ VE SVĚTĚ „ÉČEK“ V POTRAVINÁCH?

ZÍSKÁTE JEJ ZA MINIMÁLNĚ 4 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI – leták zde.

 

NÁSTROJ PRO ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
ÚZKÉ NAPOJENÍ NA EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY – FOOD FOR LIFE

Priority platformy
POTRAVINY A ZDRAVÍ
• výzkum a vývoj nových druhů potravin se zdravotními benefity a funkčních potravin pro různé věkové kategorie populace
KVALITA POTRAVIN
• zajištění kvalitní výživy konkurenceschopnými tuzemskými potravinami
• používání technologií zachovávajících v potravinách maximum nutričně významných látek a s minimálními dopady na životní prostředí
POTRAVINY A SPOTŘEBITEL
• zlepšení informovanosti spotřebitele zejména v oblasti nových potravin
• vytváření racionálního vztahu veřejnosti k biotechnologiím
BEZPEČNOST POTRAVIN
• výzkum faktorů ovlivňujících bezpečnost potravin a její trvalé zlepšování
• vývoj jednoduchých detekčních metod umožňujících rychle rozhodnout o pozitivech či rizicích dané suroviny či potraviny

 

Vizí České technologické platformy pro potraviny je účinná integrace strategicky zaměřeného, nadnárodního a koordinovaného výzkumu v oblasti výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení potravinového řetězce. To by mělo přinést inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky pro národní, regionální a globální trhy v souladu s potřebami a očekáváním spotřebitelů. Tyto výrobky budou mít společně s doporučenými změnami ve stravovacích návycích a životním stylu pozitivní dopad na veřejné zdraví a celkovou kvalitu života („aktivní stárnutí“). Takto zaměřené aktivity budou podporovat úspěšný a konkurenceschopný český agro-potravinářský průmysl, jehož globální obchodní řízení je založeno na ekonomickém růstu, transferu technologií, ekologické udržitelnosti a důvěře spotřebitelů.

Česká technologická platforma pro potraviny čítá v současnosti přibližně 100 členů. Jsou jimi společnosti a instituce, které mají vztah k potravinám a působí v celém průběhu potravinového řetězce – od zemědělství přes zpracovatelský průmysl, vysoké školy, výzkumné ústavy, dopravce, maloobchod až po spotřebitelské svazy. Prostřednictvím dohlížecího výboru je zajištěna účast státních a dozorových orgánů.

Hlavním cílem platformy je posílení konkurenceschopnosti českého potravinářského průmyslu v rámci Společného trhu zvýšením jeho inovačních schopností, cestou lepšího stanovení cílů výzkumu a propojení mezi výzkumnými pracovišti a výrobními podniky. Dalšími prioritami je zlepšení komunikace se státní správou na jedné straně a spotřebitelskými organizacemi i spotřebitelem samotným na straně druhé. U státní správy je zájmem se více podílet na přípravě programů s dopadem na konkurenceschopnost podniků, u spotřebitele pak jeho výchova k odpovědnému výběru potravin s cílem posunu jeho preferencí k vyšší kvalitě, vhodnějším produktům z pohledu výživy a tuzemským výrobcům.

Zařazeno v Potravinářství