KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Hodnocení jakosti hospodaření podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislatiovy ČR 

14/12/15

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR Metodické listy prosinec 2015 A. Příručka „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR „ B. Příručka „BOZP v zemědělském podniku“ Tato metodická pomůcka je určena právnickým […]

Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na
dodržování zákonných požadavků EU,
správné zemědělské praxe a legislativy ČR

Metodické listy prosinec 2015

A. Příručka „Hodnocení jakosti hospodaření zemědělského podniku se zaměřením na dodržování zákonných požadavků EU, správné zemědělské praxe a legislativy ČR „

Tato metodická pomůcka je určena právnickým a fyzickým osobám podnikajícím v zemědělství pro snazší orientaci ve velkém množství zákonů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Nelze se na ni odkazovat při řešení problematiky bezpečnosti práce v rámci soudních jednáních, protože v ní nejsou podchyceny veškeré paragrafy dotčené legislativy. Jedná se pouze o výběr nejdůležitějších oblastí. Metodika má umožnit kontrolu dodržování zákonů, nařízení a vyhlášek v běžné zemědělské praxi.