KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa

10/12/15
Kateřina Patočková

Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa Praha 8. prosince 2015 – V souvislosti s ruským embargem, které se týká zákazu dovozu některých rostlinných a živočišných komodit z Evropské unie, byla již v létě loňského roku vyhlášena mimořádná podpůrná opatření. Jejich cílem je zmírnit dopady krize na výrobce a distributory v rámci dotčených […]

Mimořádná opatření rozšířena také o soukromé skladování vepřového masa

Praha 8. prosince 2015 – V souvislosti s ruským embargem, které se týká zákazu dovozu některých rostlinných a živočišných komodit z Evropské unie, byla již v létě loňského roku vyhlášena mimořádná podpůrná opatření. Jejich cílem je zmírnit dopady krize na výrobce a distributory v rámci dotčených sektorů. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí informuje, že v rámci záchranné sítě bude znovuumožněno  soukromé  skladování vepřového masa.
SZIF začne přijímat žádosti od 4. ledna 2016.

S ohledem na negativní situaci a vývoj na trhu s vepřovým masem bude znovu zahájena podpora soukromého skladování vepřového masa, která byla ukončena 8. května 2015.
Od 4. ledna 2016 bude SZIF přijímat žádosti o podporu soukromého skladování vepřového masa na ještě neuskladněné produkty v minimálním množství 10 t u vykostěných produktů a 15 t u ostatních produktů.
Délka skladování bude 90, 120 nebo 150 dnů.
Podmínkou ze strany žadatele pro uvedené opatření je složení jistiny ve výši 20 % fixní částky podpory.
Zákaz dovozu vybraných zemědělských produktů do Ruské federace způsobuje přetlak na unijním trhu, čímž dochází k ovlivnění cen dotčených komodit. Bylo tedy třeba nastolit kroky, které zmírní újmu některých exportérů a producentů. První mimořádná opatření se týkala sektoru ovoce a zeleniny, později byla rozšířena na odvětví mléčných výrobků, které je zasaženo sankcemi nejvýrazněji, a nejaktuálnější opatření bude zaměřeno na soukromé skladování vepřového masa.
V současné době stále probíhají opatření k podpoře soukromého skladování másla, sušeného odstředěného mléka (SOM) a sýrů. Doposud bylo v ČR podáno 9 žádostí o podporu soukromého skladování SOM a byla vyplacena podpora ve výši téměř 800 000 korun.
Dalším opatřením v rámci záchranné sítě je výroba másla a SOM pro intervenční nákup, ale žadatelé v ČR prozatím toto opatření nevyužili.
Mimořádná opatření se týkají také ovoce a zeleniny.
Je možné zažádat o stažení produktů z trhu, nesklízení nebo sklízení nezralých produktů.
Za letošní rok bylo SZIF doručeno 13 předběžných oznámení/žádostí o provedení kontroly na místě, přičemž se všechna týkala opatření nesklizení a v naprosté většině se jednalo o jablka.
Po provedených kontrolách na místě je aktuálně uznáno 445,2 t podporovaných produktů.
Podrobné informace a podmínky k žádostem o uzavření smlouvy pro zájemce o soukromé skladování vepřového masa budou zveřejněny v závislosti na publikaci nařízení Komise (EU) na webových stránkách www.szif.cz v sekci Společná organizace trhu nejpozději v týdnu před vánočními svátky.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Potravinářství