KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Přehled zaregistrovaných a dále administrovaných Žádostí o podporu pro 1. a 2. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

07/12/15
Kateřina Patočková

Přehled zaregistrovaných a dále administrovaných Žádostí o podporu pro 1. a 2. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 – 2020 V Praze dne 1.12.2015 – Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.1. Inovace, Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury záměr a) Investice do akvakultury, Opatření 2.4. […]

Přehled zaregistrovaných a dále administrovaných Žádostí o podporu pro 1. a 2. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

V Praze dne 1.12.2015 – Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.1. Inovace, Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury záměr a) Investice do akvakultury, Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje:

„Přehled zaregistrovaných a dále administrovaných Žádostí o podporu pro 1. a 2 výzvu přijmu žádostí v rámci OP Rybářství a to v rozsahu název subjektu, místo realizace projektu (NUTS 3), název projektu (včetně uvedení opatření a záměru)“.

Všichni níže u vedení žadatelé o podporu souhlasili se zveřejněním uvedených údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů.

 

Celá informace ke stažení

Oddělení metodiky OP Rybářství

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené