KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vývoz zásilek prostřednictvím dřevěného obalového materiálu do USA

01/12/15
Kateřina Patočková

Vývoz zásilek prostřednictvím dřevěného obalového materiálu do USA 19.11.2015 – ÚKZÚZ opětovně upozorňuje především vývozce a přepravce těchto zásilek na rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva a nesplněním podmínek standardu ISPM č. 15. Fytoslužba USA neustále důkladně kontroluje, pozastavuje a vrací zásilky, které neodpovídají fytosanitárním dovozním požadavkům USA. Příklad správného značení v souladu se standardem […]

Vývoz zásilek prostřednictvím dřevěného obalového materiálu do USA

19.11.2015 – ÚKZÚZ opětovně upozorňuje především vývozce a přepravce těchto zásilek na rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva a nesplněním podmínek standardu ISPM č. 15. Fytoslužba USA neustále důkladně kontroluje, pozastavuje a vrací zásilky, které neodpovídají fytosanitárním dovozním požadavkům USA.

Příklad správného značení v souladu se standardem ISPM č. 15

S ohledem na stále se opakující problémy s nesplněním dovozních podmínek USA při vývozu zboží všeho druhu prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (např. bedny, palety, rámy, veškeré pomocné a prokladové dřevo) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský opětovně upozorňuje především vývozce a přepravce těchto zásilek na rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva a nesplněním podmínek standardu ISPM č. 15. Fytoslužba USA neustále důkladně kontroluje, pozastavuje a vrací zásilky, které neodpovídají fytosanitárním dovozním požadavkům USA. Obalový materiál označený IPPC značkou, který vykazuje příznaky napadení dřevokazným hmyzem, bude podle amerických požadavků vrácen zpět do země vývozu na náklady vývozce. Za příznaky je považován jakýkoliv symptom předchozího napadení – výletové otvory, chodbičky, komůrky, drť, mrtvý hmyz apod.

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Nezařazené