KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zelený úhor

28/12/15

Zelený úhor Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a seznamuje s ní v současné době zemědělskou veřejnost. Jednou z navrhovaných úprav bylo omezení zeleného úhoru využívaného pro podmínky greeningu jako tzv. plocha v ekologickém […]

Zelený úhor
Ministerstvo zemědělství připravilo návrh na úpravu podmínek přímých plateb pro rok 2016 – novelizaci nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a seznamuje s ní v současné době zemědělskou veřejnost.
Jednou z navrhovaných úprav bylo omezení zeleného úhoru využívaného pro podmínky greeningu jako tzv. plocha v ekologickém zájmu (EFA) na maximální plochu do 5 ha.
S ohledem na množství kritických připomínek k této změně ministerstvo zvážilo, že pro rok 2016 zůstane velikost plochy zeleného úhoru bez omezení a limit 5 ha bude díky přechodnému ustanovení zaveden až od roku 2017.
K tomuto připomínáme povinnost evidence EFA plochy úhoru jako kultury „U“ v LPIS již od 1. ledna příslušného kalendářního roku podání žádosti.
Zdroj: MZe