KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b)

07/12/15
Kateřina Patočková

Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b), které byly přijímány v rámci 14. , 17. a 18. kola příjmu Žádostí o dotaci OP Rybářství […]

Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b)

Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b), které byly přijímány v rámci 14. , 17. a 18. kola příjmu Žádostí o dotaci OP Rybářství 2007. 

1.12.2015 – Řídící orgán OP Rybářství v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným školstvím a hospodářskými subjekty v odvětví rybářství OP Rybářství 2007 – 2013, zveřejňuje zprávy o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb jednotlivých projektů, na něž byla ve 14., 17. a 18. kole poskytnuta dotace. Čtrnácté kolo proběhlo ve dnech 2. – 15. 10. 2012, sedmnácté kolo ve dnech 18. – 24. 6. 2013 a osmnácté kolo proběhlo ve dnech 26. 11. – 2. 12. 2013.

Přílohy:

Prodloužení trvanlivosti chlazených výrobků z ryb (PDF, 4 MB)

Vývoj technologie uchování testikulárního spermatu štiky obecné (PDF, 1 MB)

Výrobky ze separovaného uzeného rybího masa (PDF, 5 MB)

Optimalizace a zavedení mimosezónního výtěru u candáta obecného v rámci jeho intenzivního chovu (PDF, 1 MB)

Prodloužení trvanlivosti separovaného masa ze sladkovodních ryb a využití pro vývoj nových výrobků (PDF, 1 MB)

Vyhodnocení ekonomické, ekologické a hospodářské účinnosti krmných směsí v chovu kapra (PDF, 2 MB)

Zvýšení výtěžnosti uzených ryb a rybích výrobků omezením ztrát vody v průběhu technologie výroby (PDF, 885 KB)

Optimalizace výživy juvenilních a starších kategorií candáta obecného trvale chovaného v RAS (PDF, 1 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Potravinářství