KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Předsněmovní diskuse v Jihomoravském a Zlínském kraji

22/01/16

Předsněmovní diskuse v Jihomoravském a Zlínském kraji Po včerejší (20. 1. 2016) předsněmovní diskusi v Jihomoravském a Zlínském kraji se prezident Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR Miroslav Toman sešel rovněž s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Tématem jejich setkání byla především spolupráce krajů a obou komor v roce 2016. Nicméně došlo i na […]

Předsněmovní diskuse v Jihomoravském a Zlínském kraji

Po včerejší (20. 1. 2016) předsněmovní diskusi v Jihomoravském a Zlínském kraji se prezident Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR Miroslav Toman sešel rovněž s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Tématem jejich setkání byla především spolupráce krajů a obou komor v roce 2016. Nicméně došlo i na zcela konkrétní záležitosti, například ochranu potravin včetně vína před falšováním a byla dohodnuta spolupráce vedoucí k tvorbě novely trestního zákona, aby se mohlo důkladně prošetřit nejenom kdo padělané potraviny a nápoje uvádí na trh, ale především kdo je vyrábí. Samostatným tématem k diskusi bude v nejbližší době také podoba zemědělského středního školství v celé ČR včetně praktické výuky a fungování školních statků, a dále regionální potraviny a jejich propagace a využití v zařízeních a institucích spravovaných krajem – nemocnicích, školách či domovech důchodců.

zdroj: Agrární komora České republiky »