KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Využití informačních zdrojů pro posouzení erozního ohrožení zemědělské půdy

18/01/16

zdroj: http://www.agroporadenstvi.cz/default.asp?ch=477&typ=1&val=136153&ids=3162

Využití Informačních zdrojů pro posouzení erozního ohrožení zemědělské půdy

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Vodní erozi lze kvantifikovat pomocí dlouhodobého průměrného smyvu půdy (G) v (t/ha/rok), který
je počítán podle Univerzální rovnice ztráty půdy (USLE) (Wischmeier a Smith, 1978):
G = R . K . L . S . C . P

Příručka:

Ke stažení ZDE