KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin 2015

29/02/16

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2015 KOMENTÁŘ Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek. Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně snížila o 19,8 tis. ha tj. o 1,4 % na 1 389,8 tis. ha. Celková sklizeň ve výši […]

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin – 2015

KOMENTÁŘ

Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.

Sklizňová plocha obilovin (včetně kukuřice na zrno a ostatních obilovin) se meziročně snížila o 19,8 tis. ha tj. o 1,4 % na 1 389,8 tis. ha. Celková sklizeň ve výši 8 183,5 tis. tun byla proti roku 2014 nižší o 595,8 tis. tun, tj. o 6,8 %. Nad úrovní roku 2014 je sklizeň ječmene jarního, a to 1 420,4 tis. tun, což je o 44,1 tis. tun více (o 3,2 %) než v minulém roce. Více než v loňském roce se sklidilo také ovsa, a to 154,6 tis. tun, což je o 2,3 tis. tun více (o 1,5 %). Základních obilovin bylo sklizeno méně než v roce minulém. Pšenice bylo sklizeno 5 274,3 tis. tun tj. o 168,1 tis. tun méně (o 3,1 %) než v roce minulém. U ječmene byla sklizeň 1 991,4 tis. tun, tj. o 24,4 tis. tun více (o 1,2 %). Kukuřice na zrno bylo sklizeno 442,7 tis. tun, což je o 389,5 tis. tun méně (o 46,8 %) než v roce 2014.

Hektarový výnos obilovin 5,89 t je ve srovnání s předchozím rokem nižší o 0,34 t (tj. o 5,5 %), z toho u pšenice ozimé byl dosažen hektarový výnos 6,50 t (6,61 t v roce 2014), pšenice jarní 4,26 t (4,85 t), žita 4,91 t (5,13 t), ječmene ozimého 5,46 t (5,74 t), ječmene jarního 5,43 t (5,56 t), ovsa 3,65 t (3,60 t), kukuřice na zrno 5,54 t (8,43 t) a tritikale 4,72 t (5,03 t).

Produkce luskovin byla vyšší než v roce předešlém. Celkem bylo sklizeno 95,9 tis. tun luskovin. Z toho hrachu setého 78,2 tis. tun, což je o 35,4 tis. t (o 82,8 %) více než v roce minulém. Celková produkce zrnin (obiloviny a luskoviny) 8 279,4 tis. tun je proti předchozímu roku nižší o 553,7 tis. tun (tj. o 6,3 %).

Celková sklizeň brambor po zahrnutí sklizně domácností ve výši 604,3 tis. tun představuje proti roku 2014 snížení o 228,4 tis. tun (o 27,4 %). Hektarový výnos ve výši 21,06 t je o 6,62 t nižší. Raných brambor bylo sklizeno 37,7 tis. tun. Průměrný výnos brambor ostatních z jednoho hektaru je 21,77 t, tj. o 7,59 t méně než v loňském roce. Produkce 515,7 tis. tun je o 200,5 tis. tun nižší než v roce 2014. Cukrovky technické bylo sklizeno při výnosu 59,38 t z jednoho hektaru 3 421,0 tis. tun bulev (4 424,6 tis. tun v roce 2014) tzn. snížení o 22,7 %.

V roce 2015 došlo ke snížení osevních ploch olejnin celkem o 18,3 tis. ha (o 3,9 %) na výměru 446,0 tis. ha. Dosažená produkce z této plochy 1 355,0 tis. tun je o 289,1 tis. tun nižší než v roce minulém. Řepky bylo sklizeno 1 256,2 tis. tun, v roce předchozím 1 537,3 tis. tun, tzn. snížení o 281,1 tis. tun. Výnos řepkového semene z jednoho hektaru 3,43 t je o 0,52 t nižší. Vyšší byla produkce máku, kdy se z plochy 32,7 tis. ha při průměrném hektarovém výnosu 0,82 t sklidilo 26,7 tis. tun (24,7 tis. tun při hektarovém výnosu 0,91 t v roce 2014) makového semene.

Jednoletých pícnin na orné půdě bylo sklizeno 8 076,5 tis. tun zelené píce, tj. o 2 632,7 tis. tun méně než v roce 2014. Z toho bylo sklizeno 7 134,4 tis. tun kukuřice na zeleno a siláž, tj. o 2 443,5 tis. tun méně než v roce minulém. Sklizeň sena víceletých pícnin byla 1 093,0 tis. tun, z toho sklizeň sena jetele červeného 308,8 tis. tun.

Produkce zeleniny po zahrnutí sklizně domácností byla proti předchozímu roku nižší. Ve sledovaném roce bylo sklizeno 247,2 tis. tun zeleniny (294,2 tis. tun v roce 2014). Produkce ovoce (včetně domácností) 391,4 tis. tun byla proti loňskému roku vyšší (314,7 tis. tun v roce 2014).

Na 15,8 tis. ha plodících vinic se při hektarovém výnosu 5,73 t (4,03 t v roce 2014) sklidilo 90,6 tis. tun hroznů, tj. o 27,1 tis. tun více než v roce 2014. Produkce chmele ve výši 4 843 tun se proti roku 2014 snížila o 1 359 tun (tj. o 21,9 %). Výnos chmele z jednoho hektaru 1,05 t je také nižší, a to o 0,34 t než v roce minulém.

Metodické vysvětlivky
Komentář

Vývoj ploch a sklizní zemědělských plodin v letech 2004 – 2015
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2015 celkem
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2015 celkem – pokračování
Sklizeň z ovocných stromů a keřů v roce 2015
Porovnání s výsledky v roce 2014 – sklizeň
Porovnání s výsledky v roce 2014 – sklizeň – pokračování
Porovnání s výsledky v roce 2014 – sklizeň z ovocných stromů
Porovnání s výsledky v roce 2014 – hektarový výnos
Porovnání s výsledky v roce 2014 – hektarový výnos – pokračování
Porovnání s výsledky v roce 2014 – výnos z 1 stromu, keře
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2015 podle krajů
Pšenice ozimá
Pšenice jarní
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Žito
Oves
Triticale
Kukuřice na zrno
Obiloviny celkem
Luskoviny celkem
Brambory ostatní
Cukrovka technická
Řepka
Kukuřice na siláž
Pícniny na orné půdě celkem – seno
Trvalé travní porosty – píce v seně
Chmelnice
Vinice
Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2014/2015
Sklizeň vybraných plodin po dopočtu domácností
Plochy ozimů roku 2016
Plochy ozimů roku 2016 podle krajů

Grafy

Vývoj ploch zemědělských plodin v letech 1980 až 2015
– pšenice, ječmen, žito, oves
– cukrovka, brambory celkem, řepka

Vývoj sklizní zemědělských plodin v letech 1980 až 2015
– pšenice, ječmen, žito, oves
– cukrovka, brambory celkem, řepka

Vývoj výnosů zemědělských plodin v letech 1980 až 2015
– pšenice, ječmen, žito, oves
– cukrovka, brambory celkem, brambory rané
Sklizeň zemědělských plodin v roce 2015 podle krajů
– ječmen ozimý, žito, oves, řepka
– ječmen jarní, kukuřice na zrno, pšenice ozimá

Výnosy zemědělských plodin v roce 2015 podle krajů
– pšenice ozimá, ječmen jarní, žito, oves
– cukrovka, brambory celkem, brambory rané

Informace ze dne 11. 2. 2016 ke stažení

zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz »