KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Kontroly SZPI 2015 – každá třetí restaurace chybovala

19/02/16

Kontroly SZPI 2015: každá třetí restaurace chybovala 18. 02. 2016 Novelou zákona o potravinách byla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pověřena kontrolami provozoven společného stravování od 1. 1. 2015. Za rok inspektoři SZPI provedli 15 051 kontrol provozoven společného stravování. U 32% těchto kontrol – celkem 4 832 – inspektoři zjistili porušení právních předpisů. […]

Kontroly SZPI 2015: každá třetí restaurace chybovala

18. 02. 2016

Novelou zákona o potravinách byla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pověřena kontrolami provozoven společného stravování od 1. 1. 2015.

Za rok inspektoři SZPI provedli 15 051 kontrol provozoven společného stravování. U 32% těchto kontrol – celkem 4 832 – inspektoři zjistili porušení právních předpisů. Společné stravování je tak nejproblematičtějším segmentem v rámci kontrol SZPI, když v maloobchodním prodeji potravin inspektoři zjistili pochybení u 26% kontrol, v segmentu výroby potravin u 19% kontrol a ve velkoskladech u 6%.

Dle zjištění stav části kontrolovaných provozoven společného stravování představoval významné zdravotní riziko pro spotřebitele a jejich provozovatelům chybělo právní povědomí o elementárních pravidlech bezpečnosti. Z důvodu neakceptovatelné hygienické situace byli inspektoři nuceni na místě uzavřít 144 provozoven společného stravování, což představuje přes dvě třetiny všech provozoven uzavřených v roce 2015. K typickým důvodům vedoucím k uzavření patří dlouhodobě zanedbaný úklid, zaplísnění prostor a chladících zařízení, výskyt škůdců, chybějící přívod teplé vody, nevyhovující podmínky skladování, nezvládnutý odvoz odpadů apod. Přehled uzavřených podniků je k dispozici na webu Potraviny na pranýři v sekci Provozovny.

Inspekce v segmentu rovněž zjistila případy klamání spotřebitele, mj. klamavé použití názvu sýr a mléko u výrobků z mléčných náhražek, podvody v oblasti nabízeného vína a piva, označování čokoládových nápojů, nedodržení deklarovaného obsahu rozlévaných nápojů apod.

V rámci všech kontrolovaných segmentů v roce 2015 inspekce uskutečnila celkem 43 483 kontrol, což představuje nárůst o více než pětinu ve srovnání s předchozím rokem. Z těchto kontrol se 15 051 uskutečnilo ve společném stravování a 28 432 v dalších oblastech, z toho 21 710 v maloobchodě a 8 296 ve výrobě.

V loňském roce inspekce při hodnocení v laboratoři nebo v místě prodeje zjistila 3 841 nevyhovujících šarží potravin. Požadavkům zákona tak nevyhovělo 20% kontrolovaných šarží. Tento údaj však neodráží situaci na trhu, protože inspekce vybírá potraviny ke kontrolnímu odběru na základě systému posouzení rizika a skutečný podíl nevyhovujících potravin na trhu je tak významně nižší.

SZPI v roce 2015 v rámci správních řízení pravomocně uložila pokuty v souhrnné výši 141 304 500 Kč. V meziročním srovnání tak celkový objem pravomocných pokut vzrostl z 99 429 300 Kč o více než 40 %.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí,

zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce »