KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Státní veterinární správa udělala v kauze Včelpo maximum

12/02/16

Státní veterinární správa udělala v kauze Včelpo maximum V Praze dne 11. 2. 2015   Státní veterinární správa (SVS) považuje za důležité shrnout průběh kauzy Včelpo. Přítomnost antibiotik v medu podléhá pravidelnému monitorování v rámci veterinárního dozoru. Na základě analýzy rizika je v České republice každoročně na přítomnost reziduí antimikrobiálních látek vyšetřeno zhruba 50 vzorků medu. […]

Státní veterinární správa udělala v kauze Včelpo maximum

V Praze dne 11. 2. 2015 

 Státní veterinární správa (SVS) považuje za důležité shrnout průběh kauzy Včelpo. Přítomnost antibiotik v medu podléhá pravidelnému monitorování v rámci veterinárního dozoru. Na základě analýzy rizika je v České republice každoročně na přítomnost reziduí antimikrobiálních látek vyšetřeno zhruba 50 vzorků medu. Vzhledem k tomu, že čeští včelaři včely antibiotiky neléčí, nebyly až do této kauzy žádné případy přítomnosti antimikrobiálních látek v medu zaznamenány. SVS reagovala na informaci o zjištění antibiotik v medu ihned po obdržení podnětu a provedla dosud v souvislosti s případem řadu níže uvedených opatření.

První informaci o záchytu antibiotik v medu obdržela SVS od deníku Blesk dne 4. listopadu 2015. SVS zareagovala okamžitě a hned 5. listopadu provedla ve společnosti Včelpo kontrolu, při které byly odebrány vzorky medu na vyšetření přítomnosti antibiotik. Byl mj. odebrán i záložní vzorek medu, označený deníkem Blesk jako med, ve kterém byla laboratorně prokázána rezidua antibiotik. Vyšetřením těchto úředních vzorků se výskyt antibiotik ve výrobcích společnosti Včelpo potvrdil. V reakci na to bylo Včelpu nařízeno stáhnou z trhu všechny šarže medu, ve kterých byla zjištěna rezidua antibiotik a SVS současně zahájila intenzivní šetření zdroje těchto antibiotik v medu.

Jednorázově během 2 dnů bylo odebráno téměř 50 vzorků medů od českých včelařů – v žádném z nich se výskyt antimikrobiálních látek neprokázal. Současně byly šetřeny i suroviny pro výrobu medů pocházející z jiných zemí. V podstatě shodné spektrum antibiotik jako ve výrobcích společnosti Včelpo bylo zjištěno v medech původem z Ukrajiny. Tři nevyhovující šarže medů z Ukrajiny o celkové hmotnosti 63 tun byly Státní veterinární správou nahlášeny do systému rychlého varování pro potraviny a krmiva Evropské komise (RASFF) a v současné době probíhají jednání s Ukrajinou o nápravě vzniklé situace.

Vzhledem k tomu, že se přítomnost antibiotik prokázala ve značném množství výrobků společnosti Včelpo, vydala SVS dne 25. listopadu 2015 rozhodnutí, kterým se s okamžitou platnosti Včelpu nařizuje pozastavit všechny šarže živočišných produktů, které jsou uskladněny v jejich provozovně a nebyly doposud vyšetřeny na přítomnost antibiotik. Včelpo může med vyrábět a uvádět na trh, ale všechny výrobky musí být před uvedením na trh vyšetřeny v akreditované laboratoři a příznivý výsledek vyšetření musí být před distribucí medu předložen veterinární správě. V reakci na to pozastavilo Včelpo veškerou výrobu a uvádění potravin na trh.

SVS zahájila se společností Včelpo 2. prosince 2015 správní řízení a 8. února 2016 bylo Včelpu písemně oznámeno ukončení sběru podkladů pro správní řízení ve věci uložení pokuty za porušení zákona o potravinách. V současné době běží 7 denní lhůta od doručení oznámení, ve které se Včelpo může vyjádřit k předloženým podkladům.

Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS
mluvci@svscr.cz

zdroj: Státní veterinární správa ČR, www.svscr.cz »