KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Mezinárodní soutěž Opravář zemědělských strojů a Malíř

07/03/16

Mezinárodní soutěž Opravář zemědělských strojů a Malíř Mezinárodní soutěž "Opravář zemědělských strojů" a „ Malíř“, se uskuteční ve Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 dne 1. a 2. dubna 2016 od 9.00 hod. Agrární komora Uherské Hradiště připravuje v rámci spolupráce se Středním odborným učilištěm Uherský Brod, které je organizátorem mezinárodní soutěže v […]

Mezinárodní soutěž Opravář zemědělských strojů a Malíř

Mezinárodní soutěž "Opravář zemědělských strojů" a „ Malíř“,

se uskuteční ve Středním odborném učilišti Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110

dne 1. a 2. dubna 2016 od 9.00 hod.

Agrární komora Uherské Hradiště připravuje v rámci spolupráce se Středním odborným učilištěm Uherský Brod, které je organizátorem mezinárodní soutěže v oboru opravář zemědělských strojů a malíř, prezentaci zemědělství pod titulem "Zemědělství žije".

Na akci, která se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka a za mezinárodní účasti zemědělských středních škol z Miestelbachu – Rakousko,z Nového Mesta n/Váhom, Pruského a Nových zámků – Slovensko a z Polska, proběhnou odborné soutěže žáků škol, které vyučují daný obor.

Doprovodné programy prezentující naše zemědělství. Bude zde vystavena moderní zemědělská technika, připraveny soutěže pro děti z mateřských a základních škol se zemědělskou tématikou, například malování a pro starší žáky soutěž sprejerů. Dále jízda zručnosti s malou zemědělskou technikou, apod. Pozvány jsou děti mateřských a základních škol, studenti odborných učilišť a škol ze širokého okolí a všechna veřejnost.

Ve spolupráci s členskou organizací zemědělského svazu, Zemaspol a.s. Uherský Brod, bude na nádvoří ke shlédnutí mimo jiné i výstava zvířat a drobného zvířectva a v prostorách školy bude umístěna ukázka zemědělských produktů a komodit.

Plakát ke stažení