KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce

13/03/16

Seminář – Zahradnická fakulta MENDELU v Lednici. 

Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce

Datum: 21.3.2016  9:30 – 15:00
Místo konání: posluchárna D12, budova D, Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici, Valtická 337, 691 44 Lednice
Kontakt:

Ing. Dagmar Adámková,
e-mail:dagmar.adamkova@szif.cz

Tématické zaměření akce: skladování a zpracování ovoce, výměna, sdílení a přenos znalostí, technologií v uvedené oblasti
Cílová skupina: zemědělské subjekty, zastupitelé obcí a ostatní partneři CSV
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU v Brně Vás srdečně zve na seminář "Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce".