KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA), NATURA 2000 na zemědělské půdě 2016

12/04/16
Kateřina Patočková

Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA), NATURA 2000 na zemědělské půdě 2016 V Praze dne 7. dubna 2016 Společné podmínky obou opatření: Zemědělský podnikatel– subjekt, který v roce 2016 žádá o dotace v rámci opatření LFA nebo Natura 2000 na z. p., musí být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 […]

Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (LFA), NATURA 2000 na zemědělské půdě 2016

V Praze dne 7. dubna 2016

Společné podmínky obou opatření:

Zemědělský podnikatel
– subjekt, který v roce 2016 žádá o dotace v rámci opatření LFA nebo Natura 2000 na z. p., musí být zemědělským podnikatelem dle § 2e až 2 ha zákona o zemědělství nebo organizační složkou státu podle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České  republiky  a  jejím  vystupování  v právních  vztazích  a  to  od  data  podání  žádosti do 30. 9. 2016

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené