KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Podání Jednotné žádosti 2016

14/04/16
Kateřina Patočková

Podání Jednotné žádosti 2016 Vážení žadatelé,  rád bych vás informoval, že od 8. dubna 2016 je možné podávat Jednotnou žádost 2016. Nejzazší termín pro podání je 16. května 2016. V první vlně je možné zadávat Jednotnou žádost 2016 na většinu opatření mimo VCS opatření dojnice, masná telata, chov bahnic/koz a Dobré životní podmínky zvířat. Na […]

Podání Jednotné žádosti 2016

Vážení žadatelé, 

rád bych vás informoval, že od 8. dubna 2016 je možné podávat Jednotnou žádost 2016. Nejzazší termín pro podání je 16. května 2016.

V první vlně je možné zadávat Jednotnou žádost 2016 na většinu opatření mimo VCS opatření dojnice, masná telata, chov bahnic/koz a Dobré životní podmínky zvířat.

Na tato opatření bude možné podávat Jednotnou žádost 2016 od 15. dubna 2016, od tohoto data lze tedy podávat žádost na všechna opatření v rámci Jednotné žádosti 2016!

Pro přípravu Vašich žádostí a jejich následné podání je pro Vás připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF. Prostřednictvím tohoto Portálu můžete učinit elektronické podání, a to jak se zaručeným elektronickým podpisem, tak i bez elektronického podpisu pouze s následným potvrzením do 5 dnů.

V případě, že využijete možnosti podání bez zaručeného elektronického podpisu, a to včetně příloh, stačí již pouze do 5 dnů potvrdit podání žádosti podepsaným #Potvrzením o podání", které je automaticky generováno na Portále. Kromě tohoto #Potvrzení" pak již nemusíte nic dokládat či posílat v papírové podobě na Oddělení příjmu žádostí a LPIS. 

Využijete-li však možnosti elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem, nemusíte již v papírové podobě dokládat nic. Uvedené žádosti tak lze kompletně včetně příloh podat z pohodlí Vašeho domova či kanceláře.

 

Ing. Vítězslav Vopava
ředitel sekce přímých plateb, environmentální podpor PRV a SOT

                                                                                                                                                    Státní zemědělský intervenční fond

Zařazeno v Nezařazené