KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy

13/04/16
Kateřina Patočková

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy 5.4.2016 – V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, vyzýváme všechny příjemce dotace z opatření 2.1., 2,.2. a 2.4., aby v souladu s těmito Pravidly (Část A – […]

Upozornění pro příjemce dotace z OP Rybářství 2007 – 2013 na vyplnění Standardní roční monitorovací zprávy

5.4.2016 – V souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z Operačního programu Rybářství 2007 – 2013, vyzýváme všechny příjemce dotace z opatření 2.1., 2,.2. a 2.4., aby v souladu s těmito Pravidly (Část A – Obecné podmínky pro poskytnutí dotace – kapitola 4) vyplnili Standardní roční monitorovací zprávu (dále jen „SRMZ“), která je umístěna na Portálu farmáře SZIF.

Žádáme příjemce dotace, kteří vedou daňovou evidenci, aby vyplnili SRMZ nejpozději do 30.4.2016 a příjemce, kteří vedou účetnictví nejpozději do 31.7.2016.
Manuál k elektronickému podání SRMZ a instruktážní list pro vyplnění SRMZ jsou umístěny na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství a rovněž na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství 2007 – 2013).

V případě dotazů se obracejte na Řídící orgán Operačního programu Rybářství na Ministerstvu zemědělství.

Přílohy

    Instruktážní list k vyplnění SRMZ 2016 (PDF, 322 KB)
    Manuál k elektronickému podání SRMZ 2016 (PDF, 2 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené