KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Doplnění metodické příručky pro přímé platby o formulář pro prokázání vlastní sadby zeleniny

04/05/16
Kateřina Patočková

Doplnění metodické příručky pro přímé platby o formulář pro prokázání vlastní sadby zeleniny 29.4.2016 – Z důvodu přehlednější administrace jednotné žádosti o podporu zeleninových druhů s velmi vysokou a vysokou pracností (VVP a VP) v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) a s ohledem na potřebu evidence vlastní sadby zejména fyzických osob, přikládáme jednoduchý […]

Doplnění metodické příručky pro přímé platby o formulář pro prokázání vlastní sadby zeleniny

29.4.2016 – Z důvodu přehlednější administrace jednotné žádosti o podporu zeleninových druhů s velmi vysokou a vysokou pracností (VVP a VP) v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) a s ohledem na potřebu evidence vlastní sadby zejména fyzických osob, přikládáme jednoduchý formulář pro pěstitele vlastní sadby.

Pokud  žadatel pěstuje vlastní sadbu a nevede podvojné účetnictví (tj. nemá k dispozici pomocné účetní evidence, např. skladové karty, apod.) je třeba, aby vyplnil přiložený formulář a k němu doložil účetní/daňové doklady za osivo, včetně doložení klíčivosti osiva.

Dle vyplněného formuláře bude stanoven počet kusů vlastní sadby na plochu. Na základě formuláře a účetních/daňových dokladů za osivo bude dále zřejmé, kolik osiva bylo použito na sadbu v daném roce a kolik by případně zbylo na přímý výsev nebo do dalšího období.

Přílohy

    Formulář – vnitropodnikový doklad pro vlastní sadbu (DOC)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »