KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

ODBORNÝ SEMINÁŘ: INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN V OKRASNÉM ŠKOLKAŘSTVÍ

13/05/16
Kateřina Patočková

ODBORNÝ SEMINÁŘ: INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN V OKRASNÉM ŠKOLKAŘSTVÍ SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR, z.s. Vás srdečně zve na odborný seminář pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství ČR Termíny:  21. 6. 2016 – BRNO: učebna E 16, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5 23. 6. 2016 – PRŮHONICE: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové náměstí 391 […]

ODBORNÝ SEMINÁŘ: INTEGROVANÁ OCHRANA ROSTLIN V OKRASNÉM ŠKOLKAŘSTVÍ

SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR, z.s.
Vás srdečně zve na odborný seminář
pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství ČR

Termíny: 

21. 6. 2016 – BRNO: učebna E 16, Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 5

23. 6. 2016 – PRŮHONICE: Vzdělávací a informační centrum Floret, Květnové náměstí 391

 

Termín přihlašování: do 31.5. 2016 

Přednášející:
doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. – akademická pracovnice na Ústavu pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, AF, Mendelova univerzita v Brně
Ing. Jakub Beránek, Ph.D. – ředitel Odboru ochrany proti škodlivým organismům, ÚKZÚZ Brno
Mgr. Karel Černý, Ph.D. – vedoucí Odboru biologických rizik, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (přednášející pouze v Průhonicích)
Dr. Thomas Ludwig Cech – Federal Research and Training Centre for Forests, Vienna, Austria (přednášející pouze v Brně)

Úvod
Cílem tohoto odborného semináře je seznámit účastníky s novými poznatky, které se týkají udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin, (POR) a to zejména prostřednictvím integrované ochrany rostlin v okrasném školkařství.
Správnou a včasnou diagnostikou chorob a škůdců a kvalitní znalostí účinných látek POR je možné minimalizovat používání POR na nezbytně nutnou úroveň. Zamezí se tak preventivní plošné aplikaci POR, předejde se ekologické zátěži a zmírní se dopady používání POR na udržitelnou úroveň.
Diagnostika chorob a škůdců v okrasném školkařství je s ohledem na velké množství pěstovaných druhů velmi komplikovaná.
Díky informacím získaným na semináři předpokládáme zvýšení povědomí o aktuálním dění v oboru školkařství, prohlubování znalostí účastníků o správné diagnostice chorob a škůdců a využití vhodných postupů integrované ochrany rostlin při pěstebních postupech. Cílem je zvyšování úrovně oboru okrasného školkařství a snížení ekologické zátěže pro města a vesnice při používání POR v okrasném školkařství.
Výběr přednášejících byl učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata a přednesené informace byly pro zúčastněné co nejvíce užitečné.
V rámci projektu bude knižně vydána publikace doc. Ing. Ivany Šafránkové, Ph.D.:


 

Program semináře (změna programu vyhrazena)

9:30 –10:00 Registrace účastníků

10:00 –12:30 Zahájení semináře a 1. blok referátů

doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. – Diagnostika chorob v okrasném školkařství a správné použití přípravků na ochranu rostlin
Dr. Thomas Ludwig Cech / Mgr. Karel Černý, Ph.D. – Phytophthora a její rizika v okrasném školkařství

12:30 –13:30 Oběd

13:30 –15:00 2. blok referátů

Ing. Jakub Beránek, Ph.D. – Diagnostika škůdců v okrasném školkařství a správné použití přípravků na ochranu rostlin

Diskuse k jednotlivým příspěvkům budou probíhat ihned po přednesení daných referátů.

Závěr semináře


 

Přihlašovací poplatek:
Pro členy Svazu školkařů: 250,- Kč
Pro nečleny: 500,- Kč

Občerstvení zajištěno

V rámci semináře obdrží každý účastník Metodiku ochrany veřejné zeleně před škodlivými organismy rostlin v knižním vydání.

Termín přihlašování: do 31. 5. 2016
Odborný a organizační garant semináře:
Ing. Marie Horáková – tajemnice Svazu školkařů ČR
Email: svaz.skolkaru@email.cz
Tel. 603 259 771

 

Pozvánka ke stažení

Svaz školkařů ČR, z.s.
Wolkerova 37/17
779 00 Olomouc

Zařazeno v Akce a semináře