KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

11/05/16
Kateřina Patočková

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE) V Praze dne 02.05.2016 – Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 74/2015 Sb., které bylo v roce 2015 novelizováno nařízením vlády č. 113/2015 Sb. a dále v roce 2016 nařízením vlády č. 62/2016 Sb. V roce 2016 bylo u opatření welfare provedeno několik změn. […]

OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT (WELFARE)

V Praze dne 02.05.2016 – Stěžejním předpisem pro žadatele na toto opatření je nařízení vlády č. 74/2015 Sb., které bylo v roce 2015 novelizováno nařízením vlády č. 113/2015 Sb. a dále v roce 2016 nařízením vlády č. 62/2016 Sb. V roce 2016 bylo u opatření welfare provedeno několik změn.

Změny a novinky pro rok 2016 jsou pro přehlednost zvýrazněny červeně.

Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2016 lze podat do 16. května 2016! 

Více informací

zdroj: Státní zemědělský intervenční fond »

Zařazeno v Nezařazené