KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Malé vodní nádrže – rybníky

23/06/16

Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu.

Malé vodní nádrže – rybníky

Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu.

Příručka si klade za cíl pomoci při provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly zařazenými do IV. kategorie. Jsou zde uvedeny povinnosti vyžadované právními předpisy a základní preventivní opatření snižující možnost vzniku havarijních situací na rybnících. V textu obsažené informace využijí zejména drobní vlastníci či uživatelé těchto vodních děl, ale i zaměstnanci vodoprávních úřadů.

Rok vydání: 2016
Tématické oblasti: Vodní hospodářství
ISBN: 978-80-7434-277-6
Vydavatel Ministerstvo zemědělství

Příručka usnadňuje základní orientaci v oboru technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly a připomíná povinnosti, které ukládá vodní zákon a další související předpisy. V publikaci uvedené informace využije vlastník či uživatel malé vodní nádrže (převážně rybníka) pro snížení nebezpečí vzniku škod na vlastním a cizím majetku. Sloužit mohou také pracovníkům vodoprávních úřadů a specialistům zaměstnaným ve společnostech a organizacích obhospodařujících vodní nádrže. Publikace se zaměřuje na menší vodní nádrže, které jsou z hlediska technickobezpečnostního dohledu zařazené do IV. kategorie, protože v naší krajině tvoří podstatnou část z uměle vybudovaných nádrží.

Malé vodní nádrže – rybníky / Příručka pro provádění technickobezpečnostního dohledu (PDF, 2 MB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

export do PDFExportovat do PDF »
tisknout na tiskárněTisknout »