KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Řídicí orgán OP Rybářství vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům z 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

27/06/16
Kateřina Patočková

Řídicí orgán OP Rybářství vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům z 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020 20.6.2016 – Řídicí orgán OP Rybářství jako poskytovatel podpory vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům z 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020. V rámci 1. a 2. výzvy žadatelé předkládali Žádosti o […]

Řídicí orgán OP Rybářství vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům z 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020

20.6.2016 – Řídicí orgán OP Rybářství jako poskytovatel podpory vydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektům z 1. a 2. výzvy OP Rybářství 2014 – 2020.

V rámci 1. a 2. výzvy žadatelé předkládali Žádosti o podporu na projekty v opatření 2.1. Inovace, 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, dále v opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.
Rozhodnutí byla vydána poskytovatelem podpory ve lhůtě do 7 měsíců od data ukončení příjmu Žádostí o podporu. Tato lhůta byla prodloužena u projektů, které byly řešeny na Přezkumné komisi OP Rybářství 2014 – 2020 a Rozhodnutí budou vydána bezodkladně po ukončení řádné administrace na Státním zemědělském intervenčním fondu.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace se vyhotovuje pouze elektronicky s elektronickým podpisem poskytovatele podpory a příjemce ho elektronicky obdrží pouze prostřednictvím Portálu farmáře. Na Portálu farmáře je Rozhodnutí umístěno vždy pod danou žádostí v záložce „Odeslané dokumenty se SZIF“ a „Dokumenty k žádosti“.
Řídicí orgán OP Rybářství vydal 85 Rozhodnutí v celkové požadované dotaci 110 mil. Kč.
V současné době pracuje Řídicí orgán OP Rybářství na vytvoření seznamu projektů schválených ke spolufinancování z OP Rybářství 2014 – 2020, který bude v nejbližší době zveřejněn.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené