KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Rostlinolékařský portál je nově rozšířen o Kalendář monitoringu a Metodiky monitoringu škůdců obilovin

02/06/16

Rostlinolékařský portál je nově rozšířen o  Kalendář monitoringu a Metodiky monitoringu škůdců obilnin 26.5.2016 – Novinky v Rostlinolékařském portálu. 1) Kalendář monitoringu Na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ byl v modulu Výskyt a prognóza ŠO, v aplikaci Metodiky monitoringu ŠO spuštěn „Kalendář monitoringu“: http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#mon|metodiky|met:143dca6d9d88d46b3db3f0a52100103c|kap1:kalendarPraci|kap:kalendarPraci.detail. Tento nástroj umožňuje uživateli zobrazit dílčí pozorování jednotlivých škodlivých organismů, a to chronologicky […]

Rostlinolékařský portál je nově rozšířen o

 Kalendář monitoringu a Metodiky monitoringu škůdců obilnin

26.5.2016 – Novinky v Rostlinolékařském portálu.

1) Kalendář monitoringu

Na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ byl v modulu Výskyt a prognóza ŠO, v aplikaci Metodiky monitoringu ŠO spuštěn „Kalendář monitoringu“:

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#mon|metodiky|met:143dca6d9d88d46b3db3f0a52100103c|kap1:kalendarPraci|kap:kalendarPraci.detail.

Tento nástroj umožňuje uživateli zobrazit dílčí pozorování jednotlivých škodlivých organismů, a to chronologicky za sebou podle růstu zvolené plodiny, respektive dle jejích jednotlivých růstových fází. Součástí kalendáře jsou rovněž metodiky monitoringu, které nejsou vázány na konkrétní růstové fáze, nýbrž na jiný „časový“ úsek. Kalendář monitoringu lze použít k naplánování monitoringu škodlivých organismů v celém vegetačním období zvolené plodiny či jeho vybrané části.

2) Metodiky monitoringu škodlivých organismů

Na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ byly zveřejněny metodiky monitoringu škůdců obilnin:

http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#mon|metodiky|met:143dca6d9d88d46b3db3f0a52100103c|kap1:skudci|kap:skudci.

Metodiky monitoringu škodlivých organismů představují v modulu „Výskyt a prognóza ŠO“ samostatnou aplikaci, jenž doplňuje stávající informace uvedené v metodikách integrované ochrany rostlin. Zemědělská veřejnost má tak možnost vidět, jakým způsobem inspektoři ÚKZÚZ sbírají terénní data o výskytu jednotlivých škodlivých organismů a zároveň získat jednoduchý návod, jak jednotlivé druhy škodlivých organismů odpozorovat. Ovládání Metodik monitoringu ŠO funguje na stejném principu jako ovládání Metodik integrované ochrany rostlin. by nemělo být pro uživatele žádnou novinkou, neboť se ovládají zcela stejně jako metodiky integrované ochrany rostlin.

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »