KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Informace k vydávání rozhodnutí u opatření Dobré životní podmínky zvířat 2015

20/07/16

Zdroj: szif.cz

V Praze dne 15. července 2016

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí informuje, že v tomto týdnu zahájil vydávání rozhodnutí u opatření Dobré životní podmínky zvířat 2015 (welfare) v rámci nové Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 (SZP).

Nová SZP s sebou přinesla řadu podstatných změn, které ovlivňují administraci žádostí podávaných prostřednictvím Jednotné žádosti. Ne jinak je tomu i u opatření Dobré životní podmínky zvířat, a to i s ohledem na skutečnost, že se jedná o nově administrovanou podporu.

Vydávání rozhodnutí o dotaci u tohoto opatření je mimořádně náročné. A to jednak z důvodu velkého množství žádostí z podpůrných administrací (počet změnových a náhradových žádostí několikanásobně převyšuje počet žádostí o dotaci), a také z důvodu manuální i systémové kontroly velkého množství dat.

Vzhledem ke složitosti administrace bude probíhat vydávání rozhodnutí a následná výplata žádostí postupně, zpracováván je vždy pouze určitý možný počet žádostí s tím, že se pokusíme dodržet vydání 90% rozhodnutí do konce srpna. Nicméně je nutné upozornit, že s ohledem na složitost administrace je možné, že tento termín bude posunut, o čemž bychom zemědělskou veřejnost informovali.

Zároveň bychom chtěli ujistit, že SZIF se snaží vydávat rozhodnutí v co nejkratším možném termínu, avšak s ohledem na administrativní kapacity a kapacity informačního systému.