KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Prodloužení lhůty pro žadatele o povolení pro novou výsadbu vinic

18/07/16
Kateřina Patočková

Prodloužení lhůty pro žadatele o povolení pro novou výsadbu vinic 14.7.2016 – Ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůtu podávání žádostí udělení povolení pro novou výsadbu do 31. 7. 2016, avšak do naplnění kvóty 178ha. Původní prodloužený termín byl do konce dubna. Členské státy EU si na základě platné evropské legislativy mohou každoročně vyčlenit plochu pro novou výsadbu […]

Prodloužení lhůty pro žadatele o povolení pro novou výsadbu vinic

14.7.2016 – Ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůtu podávání žádostí udělení povolení pro novou výsadbu do 31. 7. 2016, avšak do naplnění kvóty 178ha. Původní prodloužený termín byl do konce dubna.

Členské státy EU si na základě platné evropské legislativy mohou každoročně vyčlenit plochu pro novou výsadbu vinic. Česká republika využila maximální hranici, která je rovna 1% z celkové osázené plochy vinic v ČR k 31.7. předešlého roku. Letošní kvóta určená na povolení pro novou výsadbu činí 178 ha. Dosud ji však nebylo plně využito. Povolení v určeném termínu do 30. 4. 2016 bylo přiděleno 155 osobám.

V této době je tedy možné o povolení ještě požádat u ÚKZÚZ. Zbývá vyčerpat necelých 20 ha, konkrétně tedy 19,1850 ha.

zdroj: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský »

Zařazeno v Nezařazené