KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Vláda schválila novelu veterinárního zákona

19/07/16

Převzato z cschms.cz

Vláda na svém pondělním zasedání schválila novelu veterinárního zákona, která zajistí jednak větší ochranu zdraví osob a zvířat a současně sníží administrativní zátěž pro chovatele a zjednoduší praxi zemědělcům. Novela například počítá s tím, že si chovatelé budou moci doma porazit a zkonzumovat skot až do stáří 72 měsíců (nyní to je do 24 měsíců). Na jednom hospodářství ale bude možné porazit jen tři kusy ve věku mezi dvěma až šesti lety ročně. Zároveň se u domácí porážky zkrátí nahlašovací povinnost veterinářům z týdne na tři dny. Novela dále umožňuje provádění některých úkonů samotnými chovateli. 

Hovězí maso budou moci kvůli vyššímu riziku kontaminace konzumovat pouze členové domácnosti chovatele. V případě jiných zvířat, například při zabíjačce domácího prasete, si budou moci odnést výslužku i osoby blízké chovateli. "Narovnali jsme tak stav, který v praxi existuje. Blízké osoby si obvykle odnášejí ze zabíjačky výslužku. Dosavadní zákon to oficiálně neumožňoval. Toto znění paragrafů ale bylo zbytečně přísné, proto jsme ho upravili tak, aby odpovídalo zvyklostem našeho venkova, které nikomu neubližují a patří k naší tradici," uvedl Jurečka. Výjimku z nahlašování domácí porážky budou mít chovatelé u kusů, u kterých je zabití nutné, například kvůli poranění.

Chovatelé bez odborné způsobilosti budou moci podle novely odebírat vzorky mléka, měřit u zvířat teplotu, vyšetřovat moč po spontánním močení či pomáhat s porody při jejich normálním průběhu. Pokud bude chovatel odborně způsobilý, například bude mít vysokoškolský diplom z veterinární hygieny a ekologie, či v podobném oboru, bude moci aplikovat léky zvířeti injekčně. "Ošetřující veterinární lékař stanoví veterinární léčivý přípravek, množství léčivého přípravku a místo a způsob injekční aplikace," dodává důvodová zpráva. Lékař bude moci i rozhodnout, že bude léky podávat injekčně on sám. Některé veterinární úkony bude moci dělat chovatel po absolvování přibližně jednodenního kurzu.

Novela má také do zákona doplnit funkci takzvaného prohlížitele včelstev, který bude oprávněný kontrolovat včelstva v ochranných pásmech v případě potvrzené nebezpečné nákazy včel. Norma upravuje i prodej malých množství vlastních produktů z prvovýroby, doplňuje jej o prodej nutrií.

zdroj: tisková zpráva MZe