KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

01/08/16
Kateřina Patočková

3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 29.7.2016 – V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a […]

3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020

29.7.2016 – V rámci 3. kola budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, na inovace a na projekty spolupráce za více než 4,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí na operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků, 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství, 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP, 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu Farmáře v termínu od 11. října 2016 8:00 hodin do 31. října 2016 13:00 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace

alokace (tis. Kč)

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

2 548 400 

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

756 200 

4.3.2 Lesnická infrastruktura

268 600 

8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství

221 300 

16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP

131 400 

16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

546 800 

16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

74 900   

16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

                                       46 300   

16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech

                                    19 900   

 

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet.

Dne 7. 7. 2016 (operace 16.3.1, 16.4.1, 16.6.1) a dne 28. 7. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka Pravidla pro žadatele u uvedených operací. Současně byly schváleny Obecné podmínky Pravidel pro žadatele.

Pravidla pro operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů, 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů a 16.6.1 Horizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie, výrobu potravin a v průmyslových procesech nabývají účinnosti po schválení notifikace Evropskou komisí (předpoklad podzim 2016).

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014–2020 pro 3. kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace – Program rozvoje venkova ČR na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020.

V návaznosti na vyhlášení 3. kola příjmu žádostí bude Ministerstvo zemědělství pořádat 3 semináře pro příjemce dotace, a to v následujících termínech:

    17. srpna 2016 – Praha, Ministerstvo zemědělství

    26. srpna 2016 – České Budějovice, součást odborného programu mezinárodního veletrhu Země živitelka 2016

    14. září 2016 – Olomouc, prostory Slovanského domu

Přílohy

    Hlavní změny podmínek pro 3. kolo příjmu žádostí (PDF, 165 KB)

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené