KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Harmonogram plateb v rámci Jednotné žádosti 2016

03/08/16
Kateřina Patočková

Harmonogram plateb v rámci Jednotné žádosti 2016 Vážení žadatelé, rád bych vás informoval o zveřejnění nového harmonogramu v rámci JŽ 2016, který najdete v příloze, a který je k nahlédnutí i na webu SZIF. Předpokládáme, že Jednotná platba na plochu (SAPS) bude opět vyplácena formou zálohy ve výši minimálně 50 % začátkem listopadu 2016 (rozpočet […]

Harmonogram plateb v rámci Jednotné žádosti 2016

Vážení žadatelé,

rád bych vás informoval o zveřejnění nového harmonogramu v rámci JŽ 2016, který najdete v příloze, a který je k nahlédnutí i na webu SZIF.

Předpokládáme, že Jednotná platba na plochu (SAPS) bude opět vyplácena formou zálohy ve výši minimálně 50 % začátkem listopadu 2016 (rozpočet cca 12,6 mld. Kč). Realizace záloh je však podmíněna potvrzením stanovení výše finanční disciplíny Evropskou komisí nejpozději do konce října 2016, tak jak tomu bylo v roce 2015.  Platba zálohy bude provedena současně s odesláním rozhodnutí na SAPS.

Současně předpokládáme, že oproti roku 2015 dojde k urychlení platby LFA – Platba pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (rozpočet cca 2,4 mld. Kč) a zároveň dojde k urychlení vydávání rozhodnutí na Greening – Platba za dodržení zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí (rozpočet cca 6,9 mld. Kč), kde předpokládáme zahájení vydávání rozhodnutí od 9. ledna 2017.

SZIF rovněž počítá s včasnějším vydáváním rozhodnutí o dotaci na Ekologické zemědělství (EZ) a Ošetřování travních porostů v rámci Agroenvironmentálně – klimatických opatření (AEKO).

Detailní informace o předpokládaných termínech vydávání rozhodnutí dalších plateb naleznete v přiloženém harmonogramu.

 Harmonogram

Ing. Vítězslav Vopava
ředitel sekce přímých plateb, environmentální podpor PRV a SOT

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: 222 871 871
F: 222 871 765
E: info@szif.cz

Zařazeno v Nezařazené