KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Hlavní změny v 5. a 6. výzvě OP Rybářství 2014-2020

01/08/16
Kateřina Patočková

Hlavní změny v 5. a 6. výzvě OP Rybářství 2014-2020 29.7.2016 – Řídící orgán OP Rybářství připravil na základě zkušeností z předcházejících výzev a podnětů od žadatelů o podporu změny v administraci projektů OP Rybářství 2014–2020. Změny jsou zaměřeny hlavně na zlepšení a zjednodušení procesu podávání žádostí o podporu a jejich administraci ze strany žadatelů. […]

Hlavní změny v 5. a 6. výzvě OP Rybářství 2014-2020

29.7.2016 – Řídící orgán OP Rybářství připravil na základě zkušeností z předcházejících výzev a podnětů od žadatelů o podporu změny v administraci projektů OP Rybářství 2014–2020. Změny jsou zaměřeny hlavně na zlepšení a zjednodušení procesu podávání žádostí o podporu a jejich administraci ze strany žadatelů.

Jedná se o následující změny (nejedná se o kompletní výčet):

  • Prodloužení příjmu Žádostí o podporu ze dvou na tři týdny.
  • Prodloužení lhůty k předložení příloh z výběrového/zadávacího řízení na deset týdnů.
  • Způsobilé výdaje lze realizovat z hlediska času od data registrace Žádosti o podporu.

Způsobilé výdaje lze realizovat z hlediska času od data registrace Žádosti o podporu do data předložení Žádosti o platbu. Za datum vzniku způsobilého výdaje se považuje datum podpisu smlouvy, datum podpisu objednávky, nebo datum přímého nákupu.

  • Upraveno krácení podpory za nedodržování vykazování indikátorů.
  • Úprava a revize limitů jednotlivých způsobilých výdajů a úprava číselníku.
  • Úprava hodnotících a vylučovacích kritérií ve věcném hodnocení projektů.
  • Odstranění podmínky minimální produkce ryb 0,5 tuny za rok, nebo minimální produkce raných vývojových stádií ryb v hodnotě 25 000 Kč.

Na základě odstranění této minimální produkce ryb budou moci žádat v opatřeních 2.2.a) Investice do akvakultury a 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním podniky, které se rybářstvím zabývají okrajově, ale přesto v rybářství hospodaří.

  • Ve formuláři Žádosti o podporu bude u opatření 2.2.a) Investice do akvakultury odstraněno dělení na produktivní investici a modernizaci, obnovu.

Žádost o podporu musí být zaměřena buď na produktivní investici nebo na modernizaci či obnovu (doba udržitelnosti je 3 roky od data poslední platby příjemci pro produktivní investice a 5 let pro modernizace či obnovu), avšak již nebudou děleny způsobilé výdaje na produktivní investice a modernizace.

  • Rozšíření definice příjemce o zpracovatele ryb u opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.

Zpracovatele sladkovodních ryb budou bodově zvýhodněni v rámci hodnotících kritérií.

zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR »

Zařazeno v Nezařazené