KIS Jihomoravský kraj
Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje

Miroslav Hochman

08/08/16

Nekrolog

Miroslav Hochman

Nekrolog – Ing. Miroslav Hochman se narodil  17. 3. 1956 v Kyjově. Dětství a mládí prožil se svými rodiči v Rokycanech a v Šumperku, kde také po základní škole absolvoval Gymnázium. Potom pokračoval ve studiu agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. V roce 1980 se stal výzkumným pracovníkem ve Výzkumném ústavu technických plodin a luskovin v Šumperku-Temenici. Specializoval se na řešení agrotechniky, výživy, šlechtění a užití luskovin, zejména hrachu, sóji a bobu. Svoji odbornou pozornost věnoval i dalším polním plodinám a to lnu, kmínu, řepce a dalším minoritním kulturám.

Po privatizaci uvedeného institutu byl od září 1994 výzkumným pracovníkem a ředitelem společnosti AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk. Publikoval v odborných časopisech, je spoluautorem několika knižních publikací o luskovinách, pracoval na projektech pro MZe jako jsou situační zprávy, expertní úkoly, odborné poradenství a realizace výzkumných výsledků v praxi. Udržoval spolupráci mezi společností AGRITEC a domácími i  zahraničními vědeckými a odbornými institucemi.

Byl členem vědeckých rad několika plodinových výzkumných ústavů, člen Rady Genových zdrojů ČR, člen European Association for Grain Legume Research, předseda Asociace pěstitelů a zpracovatelů luskovin ČR, člen Představenstva Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace, člen České akademie zemědělských věd, člen hodnotitelské komise výzkumných projektů MŠMT a člen redakčních rad některých odborných časopisů.

Miroslav Hochman byl řešitelem, spoluřešitelem i koordinátorem řady výzkumných projektů českých i mezinárodních. V poslední době to byly zejména Project no. 518702-Towards, Norwegian Grant No. A/CZ0046/1/0024 a současné projekty 7. RP „ Abstress“ a “Legato“.

Ing. Miroslav Hochman zemřel, po krátké těžké nemoci, v pátek 8. července 2016.

Mirkovy znalosti, odbornost, lidskost a enthusiasmus nám budou velmi chybět. V duchu je s námi a my s ním.

13. 7. 2016
Prokop Šmirous
AGRITEC Šumperk